This post is also available in: English (English)

El joc de l’economia del procomú és un joc per entendre la dinàmica d’aquesta economia, diferenciada de l’economia de mercat, on es comparteixen recursos enlloc d’intercanviar-ne i que té com a objectiu promoure un béns que beneficiin a tothom. Per això en aquest joc es guanya quan tots els projectes procomuns poden subsistir.

Versió beta 0.0.2

El joc ha estat dissenyat des d’un grup de la cooperativa femProcomuns i actualment és un prototip. Es va jugar per primer cop amb persones participants al Saló d’ocupació juvenil de Barcelona, el mes de març de 2018, i després s’ha fet servir en diversos tallers.
Han participat en el disseny del joc: David Gómez, Martí Sabaté, Thais Lloret i Mònica Garriga. El vídeo ha estat editat per Palmira Sabaté.
Si teniu comentaris o propostes de millora envieu-los a <coop@femprocomuns.cat>

Descàrrega

Des dels següents enllaços podeu descarregar el tauler i les cartes per jugar-hi. Imprimiu-les, talleu les cartes i ja podreu jugar.
Descarregar el tauler (imprimir 6 còpies)

https://oficina.commonscloud.coop/s/ZrACXKXdKBJK6QE
Fulls per imprimir les cartes
https://oficina.commonscloud.coop/s/SXHczdZsef84wZs
https://oficina.commonscloud.coop/s/BWRDdymK86c6gSK
https://oficina.commonscloud.coop/s/Z4oEfFeKJzNrxft
https://oficina.commonscloud.coop/s/dJRRP98f7eMwDAF

Jugadors

Es juga amb un màxim de 6 jugadors, i si hi ha més persones fan equip amb un dels 6 jugadors que ja estan al voltant de la taula.

Components

S’utilitza una baralla de 27 cartes formada per dos grups i quatre colls:

12 cartes de “què”: natural (bosc i aigua), agrícola (horts urbans i jardins coberta edifici), immoble (bugaderia i taller de reparació), coneixement (enciclopèdia i obra de teatre), software (xarxa de telecomunicacions i plataforma web) i hardware (placa electrònica i eines)

15 cartes de “com”
5 de recursos
• Recurs natural
• Eines comunals
• Eines tecnològiques lliures
• Quotes
• Donacions
6 de compartir
• Plànols (de disseny obert)
• Processos documentats
• Formació/ aprenentatge
• Llicència lliure per continguts
• Llicència lliure per software
• Llicència lliure per hardware

4 de produïr
• Repartir per tasques
• Repartir per parts
• Hackaton tecnològic
• Jornada de treball col·lectiu

5 de governar
• Cooperativa de treball
• Cooperativa de consum
• Cooperativa d’habitatge
• Consell obert assembleari
• Associació sense afan de lucre
Objectiu de la partida
Assegurar que cada carta de ‘què’ té 4 cartes de ‘com’ que la fan sostenible.

Mecànica de joc

Preparació
Es reparteix un tauler de sostenibilitat a cada jugador (màxim de 6 jugadors).
S’agafen totes les cartes de “què”, es barregen i cada jugador n’agafa una a l’atzar. Per acabar es barregen totes les cartes de “com” i es deixen de cara avall al centre en una pila.

Desenvolupament de la partida
Comença el jugador que en llegir aquesta norma digui el numero ‘cinc’, i es continua en el sentit de les agulles del rellotge.

Pas 0 (només al començar la partida): Agafar una carta de la pila de “què”. Anuncies el projecte que faràs sostenible, la baixes i la deixes exposada a la casella central del teu tauler.

Cada torn es divideix en dos passos:
Pas 1: Agafar una carta de la pila de “com”. Pots:
1.a) Quedar-te-la a la mà
1.b) Descartar una carta de la teva mà a la pila
1.c) Baixar-la al tauler (pas 2)
Pas 2: Baixar una carta de la teva mà a la casella «carta en espera» del teu tauler, a cada torn en pots baixar una i aquella la podrà veure tothom. Només pots tenir una carta en espera, quan ja ent tens una pots:
2.a) tornar a guardar-te-la a la teva mà o intercanviar-la amb una de la mà
2.b) canviar-la amb una carta de la mà d’un altre jugador
2.c) fixar-la al lloc que li correspon al teu taulell de sostenibilitat
En cada torn només pots fer una acció de cada tipus.