Les cooperativistes i els Grups d’Activitat Cooperativitzada  (GAC) treballem en temes d’Innovació, disseny, desenvolupament, fabricació, implementació, programes d’incubació, impuls i promoció econòmica,  ús de productes, metodologies, xarxes i serveis, recerca, venda, distribució i el lliurament de béns i serveis, activitats artístiques i culturals, continguts, activisme cultural, formació, cursos, tallers, esdeveniments, activitat editorial, periodisme,  comunicació, organització d’esdeveniments, gestió d’espais,……sempre mirant de seguir critèris procomuns.

Què és el procomú?

  • Per tothom (accessible, compartit, replicable)
  • Produït entre tots (tothom hi contribueix/hi pot contribuir)
  • Sostenible (no esgotem els recursos / reproducció / relacions justes)
  • Gestionat entre tots (tothom participa / pot participar en la governança)*

Grups d’Activitat Cooperativitzada actius

GAC d’Accions Comunificadores:

  • La Comunificadora
  • Tallers de Cooperativisme de plataforma
  • Disseny de la incubadora de Coòpolis

GAC CommonsCloud

  • Desenvolupament de la plataforma
  • Acompanyament de la comunitat d’usuàries
  • Formacions

GAC Teixidora


GACs previstos
Altres àrees d’activitat