This post is also available in: Español (Spanish) English (English)

La Comunificadora, de Barcelona Activa, coordinada conjuntament amb la cooperativa LabCoop, ja ha acompanyat una cinquantena de projectes en les últimes 5 edicions.

És un programa per acompanyar la transició de projectes de l’Economia Col·laborativa a l’Economia del procomú. Es dirigeix ​​a projectes nous o ja existents que els cal suport per funcionar en una economia social i solidària basada en els comuns.

(Descarrega les diapositives de la presentació)

(Llegeix Transitant cap al procomú – La Comunificadora)

En la primera iteració «La Comunificadora s’activa» oberta a tothom, serveix per explicar el programa, identificar reptes i oportunitats, alhora que acompanyar i definir els projectes perquè puguin preparar les seves candidatures i entrar al programa, amb el focus posat en el procomú. Els projectes participants, cada un dels quals compta amb el suport d’una persona tutora del programa, acostumen a girar entorn temàtiques i propòsits molt diferents, des de projectes de banc de temps, d’habitatge, cures col·lectives, mobilitat sostenible, ràdios comunitàries,….

La Comunificadora 1a edició 2016

Aquests projectes segueixen un itinerari de 3 mesos (26 sessions), al llarg de les quals s’utilitza com a fil conductor el Model dels 5 pilars de sostenibilitat del procomú, un model utilitzat des de la primera edició del programa. La Comunificadora se centra en el procomú en oposició a les economies extractives, projectes, moltes vegades empreses StartUp, que no tenen un model de negoci sinó que sovint se sostenen a través de rondes de finançament, d’inversors de risc (business angels) i/o gegants oligopolístics, i que no són sostenibles, ni econòmicament ni pel medi ambient, mentre posen en risc els drets socials. No es busca replicar-les fent-ne alternatives del mercat social, perquè no són replicables i mirar de fer-ho porta directament al fracàs. El que es busca doncs és trobar models alternatius per afrontar els reptes identificats.

Durant aquests tres mesos, els projectes participants fan tres iteracions pels 5 pilars del procomú. La primera, en una sessió de tres hores, la «Iteració Beta», en què ràpidament cada un dels projectes reflexiona i imagina com configurarà cada un dels pilars. Les següents 5 sessions de formació, serveixen per fer una segona iteració, per aprofundir i ampliar els coneixements en cada un dels 5 pilars, amb Llenços de l’itinerari dels 5 pilars del procomú dissenyats específicament amb aquest propòsit, i que podeu descarregar aquí.

• Pilar central, on es troba el Recurs Procomú. Identifica l’element de valor, el procomú compartit, allò que resol el repte o les necessitats detectades, el nucli del projecte a fer sostenible, amb la Missió, Visió i Valors, ben definits, i la comunitat (el grup de persones que gestionen i treuen profit del procomú).

• Pilar de recursos a mobilitzar, ingressos i contribucions. Identifica els recursos que caldran per fer les activitats que requereix el projecte. Amb una anàlisi de models de sostenibilitat de projectes, que existeixen i se sostenen des de fa anys, i que es troben en el marc de l’Economia Social i Solidària en la intersecció del procomú i el mercat social, entre una perspectiva de comunitat i perspectiva de servei.

• Pilar de co-producció. Identifica les activitats que fan possible sostenir el projecte funcionant, qui les fa, com s’organitza la producció i com es compensa.

• Pilar de governança. Identifica sobre què cal deliberar, arribar a acords, prendre decisions, consensuar, obrir a la participació, rebre opinions o aportacions. Sobre quins aspectes societaris, de béns, de repartiment de la propietat, o excedents, d’orientació del projecte, de full de ruta, caldrà governar.

• Pilar de compartir coneixement. Identifica què cal compartir, transmetre, perquè el projecte se sostingui, es reprodueixi, segueixi funcionant, per contribuir a l’ecosistema del qual forma part o per complir amb la seva missió. En les últimes 5 sessions, la tercera iteració pels 5 pilars, deixarà els projectes preparats, amb un full de ruta a seguir cap a esdevenir sostenibles i autònoms. Mentrestant, en les sessions de treball col·laboratiu, es tracten les habilitats i competències de les persones participants, compartint aprenentatges, promovent i practicant la intercooperacio entre projectes, amb microformacions creuades i altres activitats grupals. El programa, a més inclou Jornades d’Assessores, Assessoraments grupals, suports especialitzats, Jornades Obertes, i una sessió Punt i Seguit. En cada edició, La Comunificadora, utilitza La Teixidora per documentar-se: 1a edició 2016 · 2a edició 2017 · 3a edició 2018-19 · 4a edició 2020 Hi publiquem els materials de cada sessió, les presentacions amb els continguts formatius, els apunts presos per participants i formadores, els llenços que hi treballem i imatges de la sessió.  

 

L’any 2016 una de les propostes de la trobada «Economies col·laboratives procomuns» va ser crear mecanismes de suport i incubació per enfortir l’ecosistema procomú metropolità. Aquesta proposta va rebre el suport ciutadà al procés participatiu del Pla d’Acció Municipal al Decidim i Barcelona Activa va entomar-ho creant el programa La Comunificadora. Ja són 5 edicions i el col·lectiu de persones que hi han participat s’ha anat fent gran, mentre que les metodologies i format del programa ha anat evolucionant a partir de l’avaluació de l’experiència de cada edició. Molts projectes i persones que han passat pel programa formen part d’un ecosistema d’economia col·laborativa que s’articula en aquesta intersecció entre models procomuns, models d’intercooperació i de mercat social.