This post is also available in: Español (Spanish) English (English)

El Grup d’Activitat Cooperativitzada CommonsCloud té el propòsit de mancomunar eines digitals de núvol entre persones i entitats sòcies usuàries de femProcomuns des d’una perspectiva tecnoètica i cooperativista utilitzant programari lliure, aportant una alternativa a les eines extractives del capitalisme de plataforma. Ofereix serveis d’oficina, correu, comunicació i gestió amb comptes d’usuari unificats. Produeix el servei, en fa el manteniment i dona suport a les persones i entitats usuàries conjuntament amb les entitats amb les quals femProcomuns té signats acords d’intercooperació.

També ofereix serveis d’acompanyament i implementació en la transició a les tecnologies lliures i tecnoètiques a organitzacions i institucions.

El grup coordina el projecte CommonsCloud i forma part dels seus espais de governança i participació: el Consell Estratègic Commons Cloud (CESC) i el Consell Consultiu CommonsCloud (COCC). Les persones i entitats usuàries de CommonsCloud són sòcies de femProcomuns i poden participar en la seva assemblea.

Trajectòria
El grup es va crear l’any 2018 i va iniciar el projecte amb el finançament obtingut en una campanya de micromecenatge (Conjuntament 2018). El mateix any ja va posar en marxa els serveis d’Oficina, Àgora i gestió de projectes amb comptes unificats amb LDAP. Ha rebut el suport de l’Ajuntament de Barcelona (Impulsem el que fas 2019) i de la Generalitat de Catalunya (Singulars 2020). L’any 2020 va incorporar els serveis de formularis i videoconferència i el 2021 el gestor ERP i el correu electrònic. L’any 2021 va començar a fer el servei de diagnòstic i acompanyament a la migració «fesElSalt».

Equip
Persones sòcies de treball: Mònica Garriga, David Gómez, David Jacovkis.
Persones sòcies col·laboradores implicades: Josep Lluís Amador, Wouter Tebbens
Intercooperació amb bTactic, Colectic, LliureTIC

Projectes del GAC (en curs)
CommonsCloud.coop

Serveis
Eines de núvol mancomunades
Servei fesElSalt
Formació
Implementacions a mida

Participació
Àgora (per participar a l’Àgora cal crear-se un compte gratuït de CommonsCloud)

Materials
Documentació al wiki
Vídeos dels tallers de formació

Contacte
hola@commonscloud.coop