This post is also available in: Español (Spanish) English (English)

El Grup d’Activitat Cooperativitzada Transitant vol contribuir a la comunificació de l’economia, la cultura i la societat acompanyant als projectes que exploren la seva viabilitat i consolidació; alhora que donant a conèixer i convidant a la reflexió sobre aquest model econòmic diferenciat del model de mercat i les possibilitats de transició d’un a l’altre. El grup fa tasques de facilitació, formació, capacitació, acompanyament, assessorament, consultoria, dinamit zació, reflexió, recerca, comunicació, sensibilització, divulgació i conscienciació entorn a l’economia del procomú i la seva hibridació amb el cooperativisme, el mercat social i les economies transformadores. El grup, i abans l’equip que en forma part, ha format part de l’equip tècnic del programa La Comunificadora de Barcelona Activa (primer conjuntament amb Platoniq i després amb LabCoop) i del Cercle d’incubació de l’ateneu cooperatiu Coòpolis. També fa tallers de cooperativisme obert, cooperativisme de plataforma, llicències lliures, tecnologies lliures, comunicació orgànica, eines i metodologies de participació, entre altres. Participa en el postgrau de l’Economia Social i Solidària de la UAB i en assignatures universitàries. Ha elaborat informes i materials didàctics o divulgatius entorn l’economia del procomú, l’economia de les cures i el cooperativisme de plataforma. A més ha ideat i produït el joc de cartes sobre l’economia del procomú.

El grup ha anat desenvolupant i posant a prova el model dels 5 pilars de sostenibilitat procomú (iniciat per Free Knowledge Institute) com a model d’anàlisi de projectes existents, de prototipat de nous projectes, per explorar la comunificació de projectes o per millorar-ne la sostenibilitat. El model té la comunitat i el recurs compartit al centre i 2 eixos creuats: la mobilització de recursos i la producció d’una banda; el coneixement compartit i la governança de l’altra.