This post is also available in: Español (Spanish) English (English)

El Grup d’Activitat Cooperativitzada Teixidora té el propòsit de facilitar eines, tecnologies, metodologies i processos per col·lectivitzar el relat a través de la documentació col·laborativa i en obert d’esdeveniments, continguts i dades, alhora que promoure’n la reutilització i reelaboració. El grup desenvolupa i manté la plataforma wiki semàntica Teixidora.net, així com les aplicacions bot que permeten importar i exportar continguts d’aquesta des de documents «pad» col·laboratius i altres formats. També ofereix serveis de cobertura d’esdeveniments facilitant-hi la documentació col·laborativa, organitzant equips de co-relators o formant i coordinant equips de voluntaris. A més fa formació a organitzacions que vulguin fer ús de Teixidora.net per posar la seva documentació en obert i interconnectar-la amb altres continguts.

L’equip està format per persones sòcies de treball de femProcomuns i persones col·laboradores externes amb experiència en la presa d’apunts i l’ús de Teixidora. El full de ruta del projecte es comparteix amb el grup Teixidora Contrast, de caràcter consultiu i format per persones que coneixen i estimen el projecte. Una part important del desenvolupament de la plataforma es fa en intercooperació amb Col·lectivaT, amb la qual també es participa en l’impuls de la plataforma DADESS.

A més del projecte Teixidora el grup col·labora i/o dona suport a altres projectes afins que comparteixen propòsits, com és el cas del projecte PliegOS.net

Trajectòria
El projecte Teixidora.net va començar l’any 2016 i el 2018 es va incorporar com a GAC a femProcomuns. L’any 2017 va rebre el Premi de Qualitat Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona i ha rebut també el suport tècnic, organitzatiu o econòmic del TAG Taller d’Intangibles (2017, 2020), Wikis.cc (2016-2021), La Mar de Bits, Remix the Commons (2020) i de la beca Culture of Solidarity de la European Cultural Foundation (2020). Ha fet cobertura, entre altres, del Congrés de Sobirania Tecnològica (Sobtec), la Fira de l’Economia Solidària de Catalunya (FESC), la Biennal Ciutat Oberta, les trobades d’Economies Procomuns i Sharing Cities, el Forum Social Mundial de les Economies Transformadores (FSMET) i el Commons Camp de Marsella (2020). A més de molts altres esdeveniments, xerrades, formacions, jornades i trobades.

Projectes del GAC (en curs)
Teixidora.net
PliegOS.net

Serveis
Facilitació de la presa d’apunts i documentació col·laborativa en obert en esdeveniments
Formació d’equips i organitzacions en l’ús de Teixidora.net
Facilitació i organització d’esdeveniments
Implementació de models i tecnologies de Teixidora.net en altres wikis
Definició i implementació d’estructura semàntica per altres wikis

*Com treballem a Teixidora.net
*Tarifes

Equip
Persones sòcies de treball: Mònica Garriga, David Gómez, David Jacovkis
Persones col·laboradores en la presa d’apunts:
Persones implicades en el projecte PliegOS: Marc Antoni Malagarriga, Enric Senabre, Ariadna Torres.
Intercooperació: Col·lectivaT, Remix the Commons.

Materials
Capítol XIV de “Sharing Cities Una visió global de les ciutats i local de Barcelona sobre polítiques d’economia de plataforma i col·laborativa”: Compartir la relatoria col·laborativa amb Teixidora.net Mònica Garriga Miret i David Gómez Fontanills, femProcomuns i Free Knowledge Institute; Enric Senabre Hidalgo i Mayo Fuster Morell, Dimmons UOC

Collaborative Online Writing and Techno-Social Communities of Practice Around the Commons: The Case of Teixidora.net in Barcelona at Journal of Peer Production. By Mònica Garriga Miret, David Gómez Fontanills, Enric Senabre Hidalgo, Mayo Fuster Morell

Contacte
teixidora@femprocomuns.coop