This post is also available in: Español (Spanish) English (English)

Teixidora.net és un projecte participatiu per recollir coneixement generat en xerrades i esdeveniments, compartir documentació, explorar connexions, relacionar entre si els debats i activitat i cartografiar actors (en general en l’àmbit tecnosocial i les temàtiques que hi interseccionen), posant l’accent en les perspectives ètiques i emancipadores, donant visibilitat a les aportacions crítiques.

Capítol XIV de "Sharing Cities Una visió global de les ciutats i local de Barcelona sobre 
polítiques d’economia de plataforma i col·laborativa": Compartir la relatoria col·laborativa amb Teixidora.net
Mònica Garriga Miret i David Gómez Fontanills, femProcomuns i Free Knowledge Institute; Enric Senabre Hidalgo i Mayo Fuster Morell, Dimmons UOC
Collaborative Online Writing and Techno-Social Communities of Practice Around the 
Commons: The Case of Teixidora.net in Barcelona at Journal of Peer Production,By Mònica Garriga Miret, David Gómez Fontanills, Enric Senabre Hidalgo, Mayo Fuster Morell

 

Hem assajat diverses eines i metodologies per documentar el que es fa i contextualitzar-ho. Seguim fils per informar i documentar els esdeveniments que es fan, compartir-los a les xarxes socials Twitter i Quitter/GNUSocial, establir contacte i diàleg, enllaçar etherpads i streamings, fer preguntes i donar context. Teixim xarxes relacionant esdeveniment a través de paraules clau, persones i projectes. Elaborem pàgines temàtiques (a través de cerques automàtiques sobre els continguts de la wiki estructurats segons categories i propietats semàntiques) que augmenten els continguts automàticament i tant mostren el que hi ha com faciliten afegir-hi continguts, actors i esdeveniments: Sobre participació política, Sobre internet de les coses, Sobre gènere i tecnologia. Us convidem a explorar-les i, si en teniu ganes, a contribuir-hi.

Seguim fils: també a twitter y quitter).

Alguns esdeveniments que han estat recollits a la Teixidora:

Com treballem a Teixidora. Vegeu tarifes.

  1. Necessiteu recollir el coneixement que sorgeix d’una xerrada o esdeveniment que esteu organitzant.
  2. La Teixidora es reuneix amb vosaltres, estudia les vostres necessitats, us assessora sobre com estructurar la recollida de la informació i les metadades i prepara un pressupost.
  3. Creem una pàgina i un pad estructurat per cada sessió, si s’escau una carpeta al núvol de CommonsCloud on recollir diapos i materials visuals, i creem una pàgina dinàmica de tot l’esdeveniment que mostrarà els resultats: les sessions, la informació recollida, i les metadades relacionades.
  4. Facilitem un Full-guia per moderadors/presentadors i possibles materials com fulletons o pòsters QR i enllaços (no inclou material i/o costos d’impressió) i si cal, fem una breu intervenció al principi de l’esdeveniment explicant als assistents com contribuir a la relatoria i el seu valor.
  5. Prenem apunts en obert sobre el pad estructurat de la sessió. Prenem notes cronològicament, del que es va dient en la sessió, i paral·lelament anem recollint la informació i les metadades acordades, estructuradament. La resta de participants poden comprovar que les notes són rigoroses i hi poden contribuir i completar-les.
  6. Revisem els apunts per garantir-ne la qualitat, corregim faltes ortogràfiques i tipogràfiques més evidents, i ens assegurem que cada secció de l’estructura del pad ha recollit els continguts de la manera acordada,
  7. Fem treballar un petit (ro)Bbot que importa les dades de manera automatitzada i separa les metadades dels apunts. Passem un altre Bot que corregeix ortografia i fem una revisió humana posterior per validar-la.
  8. Tornem a revisar el resultat de la importació i visualització de la pàgina dinàmica i hi incrustem o enllacem la documentació recollida i/o publicada (diapos, vídeos, textos) durant l’esdeveniment.

Aliances i suports:

Comptem amb el suport de WikisccR.png que ens dona l’allotjament web i suport tècnic. Vam rebre l’impuls del premi de qualitat democràtica de l’Ajuntament de Barcelona (2017) i la Beca del Culture Solidarity Fund de l’European Cultural Foundation (2020) . Busquem col·laboració, suports i finançament per tirar endavant el projecte, si tens alguna proposta escriu-nos!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Les històries són de tots. Pertanyen a la comunitat… [···] Urgeixen les narracions obertes i corals” – Wu Ming, 2003
· [[#About Teixidora|About Teixidora in English]] · [[#¿Qué es Teixidora?|Qué es Teixidora en castellano]]