This post is also available in: Español (Spanish) English

Som una cooperativa integral de treball i consum, sense afany de lucre i d’iniciativa social creada a Catalunya l’any 2017, amb l’objectiu de consolidar un ecosistema procomú, basat en els principis del cooperativisme obert, l’autogestió comunitària, la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, el coneixement compartit i la replicabilitat.

Estem construint una eina social estratègica per fer viable i sostenible l’activitat procomuna.

 • Treballem amb el model de sostenibilitat del procomú: comunitat, governança participativa, mobilització de recursos, co-producció, coneixement compartit.
 • Ens organitzem en comissions operatives i Grups d’Activitat Cooperativitzada.
 • Fem servir eines tecnològiques lliures per facilitar els processos de gestió, participació, co-treball i comunicació.
 • Fomentem la cooperativització del treball i optem pel règim general de la seguretat social.
 • Dotem els fons cooperatius i el capital per guanyar solvència i fortalesa econòmica.
 • Treballem la gestió comunitària i la sostenibilitat de projectes orientats al procomú, la participació, el coneixement i les tecnologies lliures així com la seva aplicació social, i ens fixem especialment en els processos, les maneres de fer, de col·laborar i co-crear.

Què fem?

   • Sessions i processos participatius de cartografiat, diagnòstic, cocreació i codisseny.
   • Formació, assessorament, consultoria i acompanyament a col·lectius, organitzacions, institucions i comunitats.
   • Mancomunar i compartir eines tecnològiques lliures que resolen les necessitats de teletreball, emmagatzematge, gestió i comunicació digital de persones i organitzacions amb solucions tecnoètiques que no monetitzen les dades personals.
   • Desplegar i mantenir infraestructures de gestió i ús comunitari.

Vegeu els nostres grups d’activitat cooperativitzada, els projectes, així com els nostres catàlegs formatius i de serveis.

Com ens organitzem?

Volem ser una organització àgil, democràtica i que pugui experimentar amb diferents formes de participació i sostenibilitat.

   • El màxim òrgan de presa de decisions és l’Assemblea general amb participació de les persones sòcies treballadores i les persones i entitats sòcies col·laboradores i usuàries; la Pinya que sosté la cooperativa.
   • L’assemblea de Tronc, formada per les persones sòcies més actives i les fundadores, orienta el rumb de la cooperativa i pren decisions entre assemblees.
   • L’assemblea femTreball tracta les qüestions que afecten les persones sòcies de treball i pren les decisions que els competeixen reglamentàriament.
   • Les comissions operatives (femAdministració, femComunicació, femSistemes, …) fan funcionar l’estructura cooperativa.
   • Els Grups d’Activitat Cooperativitzada (GAC) s’organitzen i administren de forma autònoma per dur a terme activitats i projectes explorant models de sostenibilitat en la hibridació del procomú, la intercooperació, la coproducció i el mercat social.
   • Els GAC exploren maneres de fomentar la participació de les persones usuàries, sòcies o no de la cooperativa, en l’orientació dels projectes.

Vegeu els estatuts i el reglament intern.

Què ens inspira?

   • El procomú com a model social i econòmic basat en l’autogestió col·lectiva, la co-producció i l’ús compartit.
   • Els principis del cooperativisme.
   • El cooperativisme obert i el cooperativisme de plataforma.
   • Els moviments del programari, el maquinari, la cultura i el coneixement lliures.
   • Els moviments socials emancipadors com el feminisme i l’ecologisme.
   • Les experiències de l’autogestió de centres socials, els grups de consum, els bancs del temps, les comunitats de makers i desenvolupadors, …

En vols saber més?

Fem sessions i processos participatius

   • Per cartografiar, diagnosticar reptes i necessitats, recollir propostes, prototipar, co-crear i codissenyar.
   • Presencials, semi-presencials o bé online.
   • En forma de tallers, hackatons, activitats docents o com a mòduls dins de programes més amplis.

Què hem fet?

   • Tallers i hackatons en pilots de desplegament de la Xarxa Oberta d’Internet de les Coses.
   • Procés participatiu per identificar necessitats i recollir propostes per la Incubadora de Coòpolis
   • Sessions inicials i mòduls de prototipat en diferents edicions del programa La Comunificadora de Barcelona Activa.
   • Relatoria oberta i col·laborativa, facilitació i processos de diagnòstic i cartografiat amb Teixidora.net
   • Hem dissenyat i produït el joc de cartes de l’economia del procomú com una eina per entendre i debatre sobre aquest model.

Fem formació, assessorament, consultoria i acompanyament

   • A col·lectius, organitzacions, institucions i comunitats que volen transitar en un o diversos aspectes a models procomuns de participació, compartir coneixement, co-producció o ús de tecnologies lliures.
   • Presencials, semi-presencials o bé online.
   • En forma de xerrades, tallers, cursos, activitats docents o com a mòduls dins de programes més amplis.

Què hem fet?

   • Tallers i formacions específics per a organitzacions.
   • Sessions participatives d’anàlisi de l’organització interna i per definir canvis, transformacions i/o col·laboracions.
   • Consultories per la transició digital cap a tecnologies lliures i en l’ús de metodologies de facilitació i col·laboració.
   • Assessoraments i acompanyaments responent a les necessitats
   • Sessions en Graus, Postgraus, Màsters i cursos d’extensió universitària.
   • Sessions formatives en diferents edicions del programa La Comunificadora de Barcelona Activa i en el programa formatiu dels Ateneus cooperatius Coòpolis i Barcelonès Nord.

Mancomunem i compartim eines tecnològiques lliures

   • Que resolen les necessitats de teletreball, emmagatzematge, gestió i comunicació digital de persones i organitzacions amb solucions tecnoètiques que no monetitzen les dades personals.
   • Que faciliten compartir coneixement, continguts informatius, educatius i culturals, dades obertes i el treball col·laboratiu.

Què hem fet?

   • Hem creat CommonsCloud.coop com a servei cooperativitzat on persones i entitats usuàries en són sòcies.
   • Impulsem Teixidora.net com a plataforma per compartir en obert, re-elaborar i re-utiltizar documentació recollida col·laborativament en esdeveniments.
   • Participem a EduCoop per compartir continguts educatius i oferir un programa educatiu del cooperativisme.
   • Participem a DADESS.cat per fomentar les dades obertes des de l’economia solidària.
   • Participem a Meet.coop per oferir una eina de videoconferència sota els principis del cooperativisme.
   • Hem acompanyat a organitzacions en la migració a eines telemàtiques de programari lliure i tècnoètic.

Despleguem i mantenim infraestructures

   • De gestió i ús comunitari.
   • Amb participació d’entitats cíviques, administracions públiques, cooperatives, empreses i persones individuals.

Què hem fet?

   • Estem contribuint al desplegament de la Xarxa Oberta d’Internet de les Coses, donant suport a la comunitat The Things Network Catalunya, en col·laboració amb ajuntaments i entitats padrines, instal·lant antenes, promovent casos d’ús i fent tallers tècnics i d’exploració d’usos socials.

Què és una cooperativa integral?

   • Una cooperativa és una organització que cooperativitza una activitat humana (treball, ús o consum, habitatge, serveis, escola, …) fent-la de gestió col·lectiva.
   • Una cooperativa integral o mixta és una cooperativa que integra més d’un tipus d’activitat. En el nostre cas: treball i ús/consum.
   • Des de l’àmbit dels procomuns digitals, del coneixement i urbans s’ha vist en les cooperatives integrals una solució a explorar per tenir en una mateixa organització democràtica a aquells agents que conjuntament generen el valor entorn una activitat.
   • Tradicionalment les cooperatives han donat continuïtat a formes d’organització que abans havien tingut un model comunal, com són l’abastiment d’aigua i aliments, la capacitació i la cultura o el treball col·lectiu. Les cooperatives integrals, com algunes institucions del comú tradicional, obren la possibilitat d’incloure diferents activitats en una mateixa organització col·lectiva.

Què és una cooperativa sense afany de lucre i d’iniciativa social?

   • Una cooperativa sense afany de lucre no pot repartir beneficis entre els socis, els excedents serveixen per dotar els fons cooperatius, per invertir en les activitats o per assolir l’objecte social.
   • Una cooperativa d’iniciativa social busca resoldre necessitats que el mercat no resol o que resol de forma deficient, amb especial atenció a aquells sectors socials exclosos o en risc d’exclusió.