Col·laborem amb administracions públiques i grans entitats per idear, desenvolupar i executar programes per ajudar projectes i persones a canviar la mirada, transmetre una visió transformadora de l’economia, reflexionar sobre si en la suposada nova economia de plataforma tot és plataformitzable, explorar infraestructures i tecnologies públiques i/o comunitàries, que facilitin donar resposta a les necessitats de les persones, promoure la col·laboració entre projectes front a la competència i el compartir les dades recol·lectades per les plataformes i el seu anàlisi, la informació i el coneixement…

Els programes de transició tenen com a objectiu acompanyar projectes col·laboratius i de cooperació, allunyar-los dels models de competència i extractivistes per apropar-los cap a l’economia solidària i la utilitat pública, amb el Model dels 5 Pilars de Sostenibilitat Procomú com a fil conductor.

Se centren en el procomú en oposició a les economies extractives, projectes, moltes vegades empreses StartUp, que no tenen un model de negoci sinó que sovint se sostenen a través de rondes de finançament, d’inversors de risc (business angels) i/o gegants oligopolístics, i que no són sostenibles, ni econòmicament ni pel medi ambient, mentre posen en risc els drets socials. No es busca replicar-les fent-ne alternatives del mercat social, perquè no són replicables i mirar de fer-ho porta directament al fracàs. El que es busca doncs és trobar models alternatius per afrontar els reptes identificats.

Els programes i acompanyaments ofereixen itineraris flexibles i adaptables a les necessitats de cada comunitat i entorn. La seva durada depèn de el nombre d’iteracions als 5 pilars de la utilitat pública que es valori adequat per a cada moment, des de 3 hores fins a 3 mesos (26 sessions).