Internet, dret fonamental: propostes per reduir la bretxa digital i social

Elaborat conjuntament per l’Observatori DESC i femProcomuns i publicat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya en aquest informe analitzem el marc legal existent (tant en l’àmbit català i espanyol com en l’àmbit europeu i internacional); fem unes consideracions sobre el contingut del dret (accés digne, igualitari i empoderador; exercici dels drets i llibertats) i exposem les postures existents en relació amb el seu reconeixement (mitjà per exercir altres drets, dret instrumental, dret substantiu); analitzem el cas de Barcelona; i finalment exposem unes conclusions i fem unes recomanacions d’actuació en tres eixos: accions per enfortir el marc legal, polítiques públiques, accions que es poden fer des del tercer sector.
Llegir +  Descarregar

Autoria: Irene Escorihuela, Andrea Farrés, David Gómez, Raquel Prado
Revisió i contribucions: Mònica Garriga, David Jacovkis
Coordinació: Adrià Cuenca
Disseny i Maquetació: Toni Sánchez Poy
Publicat: Octubre de 2021
Llicència: CC BY-NC-SA 4.0

Tràmits amb FLOSS

Fer tràmits amb programari lliure no és fàcil quan l’administració pertinent ha optat per solucions privatives. Les administracions públiques tenen encara feina per fer en aquest aspecte. Per encàrrec de la cooperativa La Fàbric@ hem analitzat què passa quan has de fer sol·licituds, presentar documentació i altres tràmits online fent servir programari lliure. Durant tres mesos ho hem observat directament i hem recollit les incidències que les usuàries ens feien arribar.
Llegir +  Descarregar

Autoria: David Jacovkis Halperin i David Gómez Fontanills 
Amb aportacions d'altres persones de femProcomuns i LaFabric@ i de les entitats que han respost a les enquestes
Publicat: Maig de 2021
Llicència: CC BY 3.0es 

Els nostres patriarques

En aquest article, qüestionem des d’una mirada feminista quines dinàmiques patriarcals segueixen aplicant en la seva pràctica els col·lectius que treballen en procomuns digitals, concretament l’enaltiment d’un lideratge individual que eclipsa l’esforç col·lectiu que sempre hi ha darrere qualsevol fita tecnològica. Invoquem d’aquesta manera el principi feminista d’internet segons el qual hem de treballar “per crear formes alternatives de poder econòmic basades en principis de cooperació, solidaritat, béns comuns, sostenibilitat ambiental i obertura”, i també dos dels principis relacionats amb la participació i segons els quals cal “desafiar els espais i processos patriarcals que controlen la governança d’internet” i donar continuïtat a “la nostra resistència (feminista) en altres espais, tant públics com privats.”
Llegir +

Autoria David Gómez Fontanills, Mònica Garriga Miret
Publicat: Com a part del projecte “Too much patriarchal technocapitalism will kill you” en el context de la “Xarxeta de continguts” 
Coordinat per Pangea
Publicat: Març 2020
Llicència: CC BY SA 3.0 + PPL 2020

Catàleg de bones pràctiques d’incubació

Durant el curs 2018-19 el Cercle d’Incubació de Coòpolis, format per les cooperatives femProcomuns, LabCoop, Calidoscoop i Etcèteres, va dur a terme un procés participatiu de codisseny per definir la comunitat d’incubació, així com
els usos i funcionament de l’espai físic d’allotjament de cooperatives que es va obrir a Can Batlló a l’octubre del 2019.
Per alimentar aquest procés i definir un marc per la incubació a Coòpolis es va considerar important conèixer en profunditat els aspectes d’altres espais d’incubació. Vam voler explorar un conjunt d’experiències d’arreu de Catalunya, l’estat espanyol i Europa que considerem que, o bé estan alineades amb els valors de l’economia social i solidària, o bé promouen pràctiques d’incubació que presenten alguna característica rellevant en l’àmbit de la governança, el finançament, la visió o les metodologies que s’empren per l’impuls d’iniciatives econòmiques.
Llegir +

Autoria Mònica Garriga, Ariadna Alonso, David Gómez, Sandra Eril, Laura Hernández i Thais Lloret
Publicat: Octubre 2019
Llicència: CC BY SA 3.0 + PPL 2020

L’ecosistema col·laboratiu de Barcelona: línia del temps

Barcelona destaca pel seu ecosistema col·laboratiu, especialment per l’arrelament i l’expansió del seu model procomú, fins al punt que s’han engegat a la ciutat centenars d’iniciatives basades en aquest model. Aquest capítol dibuixa una trajectòria històrica de l’ecosistema de producció col·laborativa a la ciutat de Barcelona, amb especial èmfasi en l’impuls col·laboratiu i les noves oportunitats que ofereix la cultura i es fixa en la confluència de diferents fenòmens.
Llegir +  Descarregar

Autoria David Gómez Fontanills, Mayo Fuster Morell, Enric Senabre
Capítol X Sharing Cities. Una visió global de les ciutats i local de Barcelona sobre polítiques d’economia de plataforma i col·laborativa. Mayo Fuster Morell (ed.) Dimmons Research Group. Universitat Oberta de Catalunya.
Publicat: 2019
Llicència: CC BY SA

Compartir la relatoria col·laborativa amb Teixidora.net

Resum i actualització de l’article «Escriptura col·laborativa en línia i comunitats tecnosocials de pràctica entorn el Procomú – El cas de Teixidora.net a Barcelona», que va ser publicat com a «Collaborative Online Writing and Techno-Social Communities of Practice Around the Commons: The Case of Teixidora.net in Barcelona», Journal of Peer Production · Issue #11: City (el gener de 2018) on es descriu Teixidora.net com a iniciativa participativa i informativa, sorgida de la voluntat de seguir la intensa activitat entorn d’allò tecnosocial i el procomú local, a Barcelona, com a eina (amb una plataforma digital wiki semàntica al centre) per aplicar l’escriptura col·lectiva de manera síncrona en trobades i esdeveniments, per cartografiar la comunitat i promoure la seva implicació i participació.
Llegir +  Descarregar

Autoria Mònica Garriga Miret, David Gómez Fontanills, Enric Senabre Hidalgo, Mayo Fuster Morell 
Capítol XIV Sharing Cities. Una visió global de les ciutats i local de Barcelona sobre polítiques d’economia de plataforma i col·laborativa. Mayo Fuster Morell (ed.) Dimmons Research Group. Universitat Oberta de Catalunya.
Publicat: 2019
Llicència: CC BY SA

Model de sostenibilitat dels 5 pilars del Procomú

Descriu el concepte i el marc teòric i pràctic en què s’assenta el Model de sostenibilitat dels 5 pilars del Procomú com marc de creació i d’anàlisi de models de sostenibilitat en obert i en clau procomú revisant models de sostenibilitat de l’entorn de l’economia col·laborativa i de les plataformes digitals procomuns, en diferents tallers del projecte Digital DIY i en programes com La Comunificadora, en col·laboració amb entitats i expertes de l’economia social i solidària i del procomú.
Llegir +  Descarregar

Autoria Wouter Tebbens, David Gómez Fontanills, Mònica Garriga
Capítol XVIII Sharing Cities. Una visió global de les ciutats i local de Barcelona sobre polítiques d’economia de plataforma i col·laborativa. Mayo Fuster Morell (ed.) Dimmons Research Group. Universitat Oberta de Catalunya.
Publicat: 2019
Llicència: CC BY SA

Procomuns digitals i Cures. Exploració d’interseccions i oportunitats de confluència

Aquest informe té com a objectiu explorar els espais d’intersecció entre els procomuns digitals i l’àmbit de les cures, a partir d’una primera aproximació realitzada per la Cooperativa femProcomuns, a través de dues jornades de treball i un formulari definit per la detecció de necessitats en aquest camp. La proposta pren com a punt de partida un context teòric al voltant de tres grans eixos: el procomuns digitals, l’apoderament digital i la sobirania tecnològica, i els procomuns envers les cures. A partir d’aquest marc teòric es pretén establir un espai exploratori on es puguin reconèixer aquells aspectes que són comuns o podrien ser-ho en l’àmbit de les cures i el dels procomuns.
Llegir + Descarregar

Autoria: Núria Vega i Thais Lloret
Revisió i aportacions: David Gómez i Mònica Garriga
Publicat: Febrer de 2019
Llicència: CC BY SA 3.0-es

Collaborative online writing and techno-social communities of practice around the commons: the case of Teixidora.net in Barcelona

L’article analitza la participació de Teixidora en tres esdeveniments específics durant el seu primer any d’existència, aplica el marc d’ecologia de comunicació de Foth and Hearn (2007) a Teixidora. A través de l’anàlisi observacional i altres marcs conceptuals, com la informàtica urbana o la producció de procomuns entre iguals (Commons Based Peer Production), el document identifica alguns aspectes de les capes socials, tecnològiques i discursives de Teixidora, i les interseccions entre ells i amb cadascun dels tres esdeveniments.(en anglès)
Llegir +  Descarregar

Autoria: Mònica Garriga Miret, David Gómez Fontanills, Enric Senabre Hidalgo, Mayo Fuster Morell
Publicat: Gener de 2018
Llicència: CC BY SA 4.0

Transitant cap al procomú: La Comunificadora

Descriu la primera edició de La Comunificadora, un programa d’impuls de Barcelona Activa per donar suport i acompanyar projectes d’economia col·laborativa, i situar-los en el marc de l’economia del procomú, sota paràmetres socials i equitatius. Emmarca el programa en el context global de l’economia col·laborativa i el procomú i en el context de l’ecosistema procomú metropolità.
Llegir +  Descarregar

Pròleg: Álvaro Porro
Autoria: David Gómez Fontanills
Amb la col·laboració de Mònica Garriga Miret, Wouter Tebbens
Amb revisió i aportacions de Ernest Pons, Mayo Fuster, Albert Cañigueral, Arnau Vilardell, Ricard Jornet, Enrico Stano, Sergi Alonso, Ricard Espelt, Javier Velasco, Aniol López, Guillaume Teyssie, Dámaris Rojas, Paco González, Xavier Capdevila.
Publicat: Octubre de 2017
Llicència: CC BY SA 3.0-es