This post is also available in: Español (Spanish) English

Organitzem i facilitem projectes de recerca, jornades, esdeveniments, reunions i assemblees semi-presencials i online

  • Equip de facilitació de projectes de recerca, jornades i esdeveniments semi-presencials i online
  • Servei de facilitació d’accions de recerca i experimentació a través de la co-creació
  • Servei de presa d’apunts i d’actes, en directe i col·laborativament, aportant valor a les sessions i facilitant unes pautes i conclusions que enriqueixen el debat.
  • Servei de relatoria i traducció simultània a l’escrit
  • Paquet de metodologies i eines, adaptables a dos escenaris: semi-presencial i online, fetes en programari lliure: un servei de videoconferències (meet.coop), documentació col·laborativa (Teixidora), calendari i emmagatzematge de fitxers Nextcloud (CommonsCloud) i metodologies de facilitació i dinamització.