Sessions de treball per pensar -des d’una mirada procomú- alguns reptes d’avui, veient-ne la producció, el proveïment i els impactes ambientals.


Quan: 15 de març, de 11h a 14h
On: Espai Tarragona Impulsa, Sala Green (Tarragona)
Amb qui: INSTA Jurídic
Sessió Transitant a Tarragona. L’energia: un procomú
Informe L’energia: un procomú


Quan: 12 de maig, de 15:30 a 18:30h
On: Ateneu Coma Cros, Salt (Girona)
Amb qui: Càtedra Unesco de la Universitat de Girona
Sessió Transitant a Salt. Metodologies del procomú
Informe les metodologies del procomú

 


Quan: 19 de maig, de 17:00 a 20:00h
On: Can Fugarolas, Mataró
Amb qui: Som Mobilitat
Sessió Transitant a Mataró. El voluntariat: un procomú
Informe El voluntariat: un procomú


Quan: 23 de maig, de 16:00 a 19:00h
On: Casal La Llavor El Prat de Llobregat, Barcelona
Amb qui: Fons de Defensa Ambiental i la Clínica Jurídica de Dret Ambiental de la UAB
Sessió Transitant a El Prat. La custòdia i la defensa del territori: un procomú
Informe El territori: un procomú

 


Quan:
On:
Amb qui:
Sessió Transitant
Informe


Quan:
On:
Amb qui:
Sessió Transitant
Informe

 


Quan:
On:
Amb qui:
Sessió Transitant
Informe


Quan:
On:
Amb qui:
Sessió Transitant
Informe

 

 

 

Fem emergir i articular l’Ecosistema Transitant a Catalunya

L’emergència ecològica i les delicades situacions que s’han posat de manifest arran de la pandèmia del COVID19 i d’altres crisis vinculades o paral·leles-, com la de subministraments, demanen d’una resposta enxarxada internacionalment però re-localitzada, amb més autonomia social i més participació de les persones en les decisions sobre la producció, el proveïment i els impactes ambientals. Per contribuir a elaborar aquesta resposta, posem en marxa el projecte Ecosistema Transitant, finançat per línia L2 Projectes singulars de promoció de l’economia social i solidària, creació de cooperatives i projectes d’intercooperació, de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Treball. Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives.

En els últims anys us hem anat explicant com des de femProcomuns hem treballat, amb els Programes de transició, en l’acompanyament de projectes interessats en l’economia social i solidària i que volien fer una transició cap a models més procomuns, sostenibles, amb una forta dimensió relacional de les comunitats, forjats sobre relacions d’igualtat, tecnologies lliures i coneixement obert, que responen a les necessitats reals de l’economia. Hem assajat el Model de sostenibilitat del procomú, hem elaborat textos explicatius que en detallen el marc teòric i conceptual i hem desenvolupat un kit de recursos amb llenços visuals i jocs per explorar i treballar els projectes des d’una mirada més procomuna, ecològica i feminista.

Volem compartir aquesta experiència acumulada amb agents que tenen aquesta mirada, procomuna, ecològica, democràtica, feminista i que estan sensibilitzats per l’activació de les economies locals, per l’acció comunitària i per la innovació ciutadana; d’actors (iniciatives de base, empreses socials, cooperatives, laboratoris ciutadans,…) actius a Catalunya, Europa i més enllà, amb qui poder compartir infraestructures, coneixements, metodologies i eines per fer emergir i articular aquest Ecosistema Transitant.

 

Estem treballant en dues etapes:

En la 1a fase, els primers 12 mesos estan servint per:
(1) identificar els actors de l’ecosistema i informar-los de la proposta a través d’entrevistes i converses estructurades i valorar juntes com podem contribuir-hi per reforçar el que ja s’està fent,
(2) convidar-los a les 9 trobades presencials i documentades de cartografiat i intercanvi de metodologies i experiències, com a actors principals o com a participants,
(3) convidar-los a una trobada internacional, amb actors d’altres regions i municipis, online.
També se’ls oferirà (4) realitzar activitats del Catàleg de l’Ecosistema Transitant (acompanyaments, formacions, jornades, hackatons i informes) basades en la metodologia i eines del Model de Sostenibilitat dels 5 pilars del Procomú.

Es planificarà la 2a fase per al trienni 2022-2025, en què se seguirà reforçant l’ecosistema i es concretaran Programes i Activitats de Transició en diversos municipis o sectors.

Així, a poc a poc, volem contribuir a articular i reforçar els llaços d’aquest ecosistema que ja existeix, una xarxa d’actors amb una visió procomú presents en iniciatives de base, cooperatives, laboratoris ciutadans… actius a Europa i més enllà, amb les infraestructures, coneixements, metodologies i eines compartides de forma solidària, fàcilment adaptables i executables per organitzacions locals, en les seves ciutats i territoris, anirà creixent.

Amb el suport de: