El model organitzatiu de femProcomuns com a cooperativa integral amb Grups d’Activitat Cooperativitzada (GAC) autònoms i solidaris entre sí es veu reflectit també en les identitats visuals. Hi ha una identitat visual de la cooperativa i cada grup té la seva pròpia, que pot o no seguir la línia de la de femProcomuns.

Existeix una Guia de com aplicar la identitat visual de la cooperativa i s’aniran afegint també les guies visuals de cada GAC.

Guia d’identitat visual de femProcomuns

L’element principal de la identitat visual de femProcomuns és el seu logotip que té dues variants, la principal inclou els valors que promou en forma de paraules clau, existeix també una versió simplificada només amb el nom.

Consulteu la guia completa per les pautes d’aplicació i per descàrrega de fitxers gràfics.

Guies d’identitat visual dels GAC i projectes

Guia d’identitat visual de CommonsCloud/SomNúvol

Logo de SomNúvol / CommonsCloud.coop

L’element principal de la identitat visual de CommonsCloud/SomNúvols són els logotips (que canvien amb la llengua) però la Guia especifica també colors i tipografia.

Consulteu la guia completa per les pautes d’aplicació i per descàrrega de fitxers gràfics.


Properament s’aniran publicant guies de la resta de GAC i projectes