Acompanyaments a projectes

Per posar en marxa o enfortir projectes amb una visió procomú, cooptem la pràctica del món empresarial, d’incubació i acceleració de projectes, en fem un hack i l’adaptem per donar recursos a les persones que volen impulsar-los, accés a persones mentores, acompanyament per persones tutores i per interactuar amb altres iniciatives.

1a Iteració: Durada: 10 hores= 10h x 5 sessions
2a Iteració: Durada: 6 hores= 2h x 3 sessions
3a Iteració: Durada: 6 hores= 3h x 2 sessions
Format: online o presencial
 Fora de l’àrea metropolitana de Barcelona es farà online, si es vol fer presencial pot implicar un cost de desplaçament.
Preu: 603€ (base) · 730€ (IVA inclòs) Escriu-nos si vols que fem un acompanyament de projecte.

 

Formacions i xerrades divulgatives

Aquestes sessions tenen una part explicativa a la qual es pot afegir una part d’aplicació pràctica al projecte propi o a un projecte aliè o imaginari, i una part de resolució de dubtes i consultes.
Vegeu catàleg formatiu.

Durada: 2 hores
Format: online o presencial
 Fora de l’àrea metropolitana de Barcelona es farà online, si es vol fer presencial pot implicar un cost de desplaçament.
Preu: 194,2€ (base) · 235€ (IVA inclòs) Escriu-nos si vols fer una formació o xerrada divulgativa.

 

Taller lúdic

Sessió de trobada i diàleg entre 3 projectes que han preparat prèviament l’anàlisi del seu projecte des del model dels 5 pilars de sostenibilitat del procomú, i que durant la sessió expliquen les conclusions a les quals han arribat, tot jugant al joc del procomú.

Durada: 2 hores
Format: online o presencial
 Fora de l’àrea metropolitana de Barcelona es farà online, si es vol fer presencial pot implicar un cost de desplaçament.
Preu: 1240€ (base) · 1.500€ (IVA inclòs) Escriu-nos si vols fer un taller.

 

Sessions d’activació o cartografiat

Les sessions d’activació, obertes a tothom, tenen per objectiu identificar les necessitats d’una comunitat i veure com aquestes poden ser resoltes des d’una perspectiva procomú. Aquestes accions (de difusió, mapatge de necessitats locals, càpsules per compartir coneixement, mapatge de recursos disponibles) poden tenir simplement un caràcter exploratori o d’agitació per a processos que es desenvoluparan de forma autònoma. En una o diverses sessions temàtiques (sobre comuns urbans, cultura, oci, mitjans de comunicació, participació ciutadana, barris, coneixement i investigació, consum, finances, medi ambient, agroecologia, economia circular, rural, naturals, feminismes, cures i migracions, fabricació maker, xarxes, internet de les coses, blockchain, …) s’exploren aliances entre projectes i recursos existents. Les sessions acaben amb una “mentoria en obert” per, amb l’ajuda de persones mentores, acabar de definir les necessitats de la comunitat i posar en marxa el procés de formació i selecció dels equips participants.

Durada: 3 hores
Format: online o presencial
Fora de l’àrea metropolitana de Barcelona es farà online, si es vol fer presencial pot implicar un cost de desplaçament.
Preu: 1.330€ (base) · 1.600€ (IVA inclòs) Escriu-nos si vols fer una sessió d’activació o cartografiat.

 

Hackató

Trobada en la qual són convocades persones amb perfils i experiències diferents per idear un o diversos projectes o avançar en el seu prototipat. S’espera que surtin de la trobada amb un projecte definit, alguns aspectes resolts i algunes solucions per explorar o contrastar. El que s’ha generat en la trobada es publica en obert de manera que pugui ser reutilitzat per aquestes o altres persones i que es pugui seguir desenvolupant el projecte o es pugui replicar.

Durada: 8 hores
Format: online o presencial
Fora de l’àrea metropolitana de Barcelona es farà online, si es vol fer presencial pot implicar un cost de desplaçament.
Preu: 1.653€ (base) · 2.000€ (IVA inclòs) Escriu-nos si vols fer una hackató.

 

Programes de transició

Els programes i acompanyaments ofereixen itineraris flexibles i adaptables a les necessitats de cada comunitat i entorn. La seva durada depèn del nombre d’iteracions als 5 pilars del procomú que es valori adequat per a cada moment.

Consulteu l’enfocament i metodologia que utilitzem.
Durada: entre 3 i 6 mesos.
Format: online o presencial
Fora de l’àrea metropolitana de Barcelona es farà online, si es vol fer presencial pot implicar un cost de desplaçament.
Consulteu-nos per elaborar un disseny de programa i implementar-lo.