Tarifes orientatives pels serveis de Teixidora.net, per a cada cas concret demaneu un pressupost

 

Relatoria col·laborativa puntual (per sessions)

Tarifa bàsica 90 sessió 1 hora

 • Crear pàgina a Teixidora + pad estructurat per prendre apunts
 • Presentació relatoria col·laborativa. Breu intervenció prèvia explicant als assistents com contribuir a la relatoria i el seu valor.
 • Prendre apunts en obert 1 persona, amb contribució dels assistents, en català o castellà.
 • Revisar i importar apunts i metadades del pad a Teixidora, completar paraules clau i resultats, passar el corrector, revisió i correccions.*

Complement 45€ per cada persona extra de Teixidora prenent apunts

Complement 30€/hora per cada persona per sessions de més d’1:30h

Tarifa bàsica altres llengües 100€ sessió 1 hora

Complement 45€/hora per cada persona per sessions de més d’1:30h en altres llengües**

Complement 15€ per connexió a internet reforçada amb 1 SIM per 4 ordinadors a la mateixa sala

* La revisió dels apunts és imprescindible per la qualitat dels resultats, també per assegurar-se que es recull la informació estructurada de la manera acordada.

** S’ofereix presa d’apunts en anglès. Per altres llengües consultar.

 

Relatoria col·laborativa per a un esdeveniment

Tarifa bàsica 400 + tarifa segons nombre de sessions.

 

Tarifa bàsica 400

Comunicació prèvia amb els organitzadors (per acordar cobertura i resultats a extraure) > 80€

Tasques preparatòries i de coordinació > 240€

 • Pàgina dinàmica de l’esdeveniment que mostrarà sessions i resultats
 • Pàgina i pad estructurat per cada sessió
 • Full-guia per moderadors/presentadors i possibles materials com fulletons o pòsters QR i enllaços (no inclou material i/o costos d’impressió)
 • Carpeta al núvol CommonsCloud de recollida de diapos [opcional]
 • Coordinació amb els organitzadors.

Activitats posteriors > 80

 • Revisió general de la importació i visualització a la pàgina dinàmica
 • Incrustació/enllaç de documentació recollida i/o publicada pels organitzadors (diapos, vídeos, textos)
 • Reunió de tancament amb els organitzadors [opcional]

Complement 40€/hora per esdeveniments amb molta coordinació amb els organitzadors, on calgui fer adaptacions específiques a Teixidora o per a tasques extra encomanades.

Per cada sessió

Tarifa 90 per cada sessió 1 hora

 • Crear pàgina a Teixidora + pad estructurat per prendre apunts
 • Presentació relatoria col·laborativa. Breu intervenció prèvia explicant als assistents com contribuir a la relatoria i el seu valor.
 • Prendre apunts en obert 1 persona, amb contribució dels assistents, en català o castellà.
 • Revisar i importar apunts i metadades del pad a Teixidora, completar paraules clau i resultats, passar el corrector, revisió i correccions.*

Complement 45€ per cada persona extra de Teixidora prenent apunts

Complement 30€/hora per cada persona per sessions de més d’1:30h

Tarifa bàsica altres llengües 100€ sessió 1 hora

Complement 45€/hora per cada persona per sessions de més d’1:30h en altres llengües**

Complement 15€ per connexió a internet reforçada amb 1 SIM per 4 ordinadors a la mateixa sala

* La revisió dels apunts és imprescindible per la qualitat dels resultats, també per assegurar-se que es recull la informació estructurada de la manera acordada.

** S’ofereix presa d’apunts en anglès. Per altres llengües consultar.

Exemple

 • Tasques de l’esdeveniment en conjunt > 400€
  • 1 reunió prèvia amb els organitzadors
  • tasques preparatòries
  • tasques posteriors i reunió de tancament
 • Tasques per les sessions (3+2 sessions)
  • 3 sessions d’1 hora > 270€
  • 2 sessions de 2 hores > 330€
 • Reforçar internet 1 sala > 15€

TOTAL COBERTURA ESDEVENIMENT: 1015+IVA