This post is also available in: Español (Spanish) English (English)

  1. Necessiteu recollir el coneixement que sorgeix d’una xerrada o esdeveniment que esteu organitzant.
  2. La Teixidora es reuneix amb vosaltres, estudia les vostres necessitats, us assessora sobre com estructurar la recollida de la informació i les metadades i prepara un pressupost.
  3. Creem una pàgina i un pad estructurat per cada sessió, si s’escau una carpeta al núvol de CommonsCloud on recollir diapos i materials visuals, i creem una pàgina dinàmica de tot l’esdeveniment que mostrarà els resultats: les sessions, la informació recollida, i les metadades relacionades.
  4. Facilitem un Full-guia per moderadors/presentadors i possibles materials com fulletons o pòsters QR i enllaços (no inclou material i/o costos d’impressió) i si cal, fem una breu intervenció al principi de l’esdeveniment explicant als assistents com contribuir a la relatoria i el seu valor.
  5. Prenem apunts en obert sobre el pad estructurat de la sessió. Prenem notes cronològicament, del que es va dient en la sessió, i paral·lelament anem recollint la informació i les metadades acordades, estructuradament. La resta de participants poden comprovar que les notes són rigoroses i hi poden contribuir i completar-les.
  6. Revisem els apunts per garantir-ne la qualitat, corregim faltes ortogràfiques i tipogràfiques més evidents, i ens assegurem que cada secció de l’estructura del pad ha recollit els continguts de la manera acordada,
  7. Fem treballar un petit (ro)Bbot que importa les dades de manera automatitzada i separa les metadades dels apunts. Passem un altre Bot que corregeix ortografia i fem una revisió humana posterior per validar-la.
  8. Tornem a revisar el resultat de la importació i visualització de la pàgina dinàmica i hi incrustem o enllacem la documentació recollida i/o publicada (diapos, vídeos, textos) durant l’esdeveniment.

 Vegeu tarifes

Alguns esdeveniments que han estat recollits a la Teixidora:

Seguim fils: també a twitter y quitter).

Busquem col·laboració, suports i finançament per tirar endavant el projecte, si tens alguna proposta escriu-nos!