Assemblea General Ordinària de femProcomuns, Abril 2023

This post is also available in: Español (Spanish) English (English)

L’Assemblea General Ordinària s’ha celebrat en format híbrid remot per videoconferència i presencial a Badalona, en ocasió dels 125 anys de la primera assemblea del cooperativisme que es va celebrar en aquesta ciutat. L’assemblea ha aprovat uns comptes positius de 2022, uns pressupostos amb tres escenaris per a 2023 i unes línies estratègiques de consolidació interna i incidència externa. S’ha renovat el Consell rector i s’ha aprovat formar part de la Federació de Cooperatives de Consum.

 

El passat 20 d’abril vam celebrar l’Assemblea General Ordinària 2023 a Badalona.

Ens vam trobar a Badalona perquè enguany celebrem 125 anys de la primera assemblea del cooperativisme català que es va fer en aquesta ciutat el 1898 i on van participar 36 cooperatives.  L’assemblea la vam fer a l’edifici del Cor de Marina, fundat, l’any 1882, per mariners i gent de mar, auto-organitzada en una coral inspirada per Anselm Clavé.

L’assemblea va ser mixta, presencial i en remot per vídeo-conferència. Els que vam ser-hi físicament vam poder menjar coca de -potser- el millor forn de Badalona i vam votar a mà alçada. Els que no van poder ser-hi van votar a través del xat de la sala de vídeo-conferència.

Vam aprovar l’acta de l’Assemblea General anterior i ratificar els acords presos a l’assemblea de Tronc, l’assemblea permanent que pren, online (sobre la plataforma Loomio), les decisions necessàries entre assemblees i que té com a propòsit donar agilitat i enfocament estratègic a la cooperativa. Enguany, a més, vam ratificar el canvi de tipologia de soci de Raquel Prado que passa a ser sòcia col·laboradora, i la incorporació de 18 noves sòcies usuàries individuals i 20 noves entitats sòcies usuàries (durant el 2022).

Amb les noves incorporacions, el dia de l’Assemblea General la cooperativa femProcomuns estava formada per un total de 4 sòcies treballadores, 11 sòcies col·laboradores, 59 entitats sòcies usuàries i 73 persones sòcies usuàries. Vam renovar els càrrecs del Consell Rector que queda format per: David Gómez Fontanills, David Jacovkis Halperin, Mònica Garriga Miret i Ricard Espelt Rodrigo.

Memòria Econòmica de 2022

El 2022 hem consolidat un equip treball de 7 persones, que també ha implicat la incorporació d’un nou GAC: COMSOC. S’han seguit incoporant persones i entitats sòcies usuàries, la seva aportació va creixent, ja representa quasi un 20% del capital social i va guanyant terreny.

Els resultats de l’exercici són positius, com ha estat sempre des que va néixer la cooperativa, mai hem tingut excedents grans i mai hem tingut un any en negatiu. Tenim ingressos de 221.607,97€, el 57% provenen de subvencions públiques i un 43% de facturació i quotes de sòcies usuàries. Tenim un excedent de 17.000 euros (abans d’impostos) que ens permetrà dotar els fons cooperatius i hem diferit 24.500€ d’ingressos de 2022 a 2023.

Els ingressos són similars a l’exercici anterior amb un lleuger augment. Des de desembre passat, som cooperativa sòcia de Coop57 (12/2022), encara no hem fet servir els seus serveis financers però si ens cal podrem fer-ho.

Memòria d’Activitats de 2022

GAC Transitant/Teixidora➜ dins la cooperativa és estratègic com a vertebrador metodològic, de continguts, discurs i pràctiques entorn al procomú, impuls i acompanyament de projectes.

Des de Transitant, en els últims anys hem assajat el Model de sostenibilitat del procomú, hem elaborat textos explicatius que en detallen el marc teòric i conceptual i hem desenvolupat un kit de recursos amb llenços visuals i jocs per explorar i treballar els projectes des d’una mirada més procomuna, ecològica i feminista.

El 2022 hem dut a terme el Projecte Ecosistema Transitant amb vuit sessions temàtiques presencials sobre l’energia, el voluntariat, la defensa del territori, l’habitatge, les cures, l’alimentació, l’aigua i les metodologies, a Tarragona, Mataró, el Prat de Llobregat, Olot, Manresa, Hospitalet, Olesa i Salt, treballant amb el Model de sostenibilitat del procomú. Amb el Grup de treball Ecosystèmes de Transition, hem participat a diferents sessions de treball; una trobada internacional online, una trobada presencial a Mondeggi (a la Toscana italiana) i tallers al barri de la Chapelle de París, en el marc de l’École des Communs.

Hem col·laborat en la preparació i impartició del Seminari sobre Compra pública alimentària sostenible, organitzat per Justícia Alimentaria. Hem pres part a La Grimpada, un programa formatiu de l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, continuat participant en els Postgraus de l’ESS i Degrowth de l’UAB, amb sessions pràctiques i lúdiques, on hem practicat el Joc del Procomú. I hem documentat a Teixidora la 1a Escola de SomConnexió, un espai per aprendre i reflexionar sobre el consum conscient i crític de les telecomunicacions, recollint els continguts de totes les sessions (apunts, metadades i diapositives projectades).

Som una de les cooperatives impulsores de l’Ateneu cooperatiu del Barcelonès Nord dins la xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, impulsada pel Departament de Treball i Empresa de la Generalitat de Catalunya. És una edició triennal, fins al 2025, que coincideix en el 2023 amb el 125è aniversari de la 1a assemblea de cooperatives catalanes que es va celebrar a La Bienhechora de Badalona. Ens inspirem en el cooperativisme històric per enfortir l’economia cooperativista del present i del futur. Ens encarreguem de la migració de les eines digitals a programari lliure i tecnoètic, coordinem la comunicació, ens fem càrrec de la compilació de bones pràctiques i participem en impartir formacions, tallers i altres activitats. Participem en taules territorials i activitats sobre comunitats energètiques, agroecologia o comerç local, entre altres.

SomNúvol/CommonsCloud➜ en la cooperativa és estratègic pel que fa al model de cooperativa integral entorn a un recurs mancomunat i com antagonista a les grans corporacions del capitalisme digital.
Oferim serveis per treballar en línia amb eines tecnoètiques i de programari lliure. Mantenim i diversifiquem la nostra activitat amb nous serveis estandarditzats i a mida, fent èmfasi en servir i intercooperar amb entitats de l’ESS, per exemple:

  • Serveis Zimbra i WordPress amb bTactic
  • Servei #fesElSalt amb Colectic
  • Serveis personalitzats de ERP i CMS amb LliureTIC
  • Operació i gestió de serveis amb Codi Cooperatiu (Backoffice de la XAC i de Comunalitats)
  • Projectes d’implementació de SomNúvol a entitats sòcies (i algunes que no poden ser sòcies).

Millorem la nostra infraestructura de servidors diversificant proveïdors i localitzacions. Ens mantenim sempre dins de la UE, sota la protecció del RGPD. Prioritzem proveïdors de l’ESS, l’ús d’energies renovables i un consum responsable de recursos. Actualment fem servir serveis de: Hetzner, Scaleway, bTactic, OVH i Gandi.

COMSOC➜ en la cooperativa és estratègic com a experiència de confluència i integració d’un projecte extern com a GAC, com a expansió cap a nous sectors (infants, joves, professorat) i com a empoderament de col·lectius a través de la comunicació.

Començàvem l’any 2022 fent efectiva la confluència amb l’Ass. COMSOC – Comunicació Social, que s’ha incorporat a femProcomuns aportant la seva experiència en educomunicació, educació per a la justícia global i dinamització comunitària. Al llarg de l’any passat hem fet tallers de ràdio per a infants, joves i per adults i hem posat en marxa dos projectes amb escoles locals i amb joves de Moçambic.

S’han fet tallers de ràdio escolar a Esplugues de Llobregat, Barcelona, Cardedeu, Sant Quirze de Besora, Tortosa, Banyoles, i Figueres. Activitats adreçades a infants i joves de diferents edats que els han permès iniciar-se en el món de la ràdio, fer ràdio i al mateix temps fer comunitat, capbussar-se en els drets humans. Aquests tallers també han servit per visibilitzar les llengües d’origen presents a l’escola més enllà del català i el castellà, com l’àrab, el tarifit, el polonès o el romanès.

Estem dinamitzant projectes vinculats a l’educació per a la justícia global. Per una banda de la mà d‘Arquitectura Sense Fronteres (ASF) i la cooperativa Almena Feminista s’ha iniciat un projecte d’educació ecofeminista amb joves d’Inhambane, a Moçambic, i de Barcelona. En concret amb l’Escola 1º Maio i l’Institut Maria Espinalt. D’altra banda, hem posat en marxa un projecte amb la Fundació Akwava, adreçat principalment a l’alumnat i el professorat de centres educatius catalans per visibilitzar les cures a dins i fora dels centres educatius. Tots dos projectes comptem amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Des del GAC COMSOC també hem acompanyat i format a persones adultes, a través d’una formació a docents en ràdio escolar a Cardedeu. I a Sant Antoni de Vilamajor (Baix Montseny), en el marc del “Curs de podcast, les noves narratives que escolta el món” i del “Curs de ràdio pràctic per connectar amb el món” s’ha fet un taller setmanal, de febrer a juny i d’octubre a desembre del 2022.

XOIC➜ en la cooperativa és estratègic per la participació i suport a una comunitat que “trasteja”, per l’articulació d’una infraestructura procomú i oberta, per proveir serveis a ajuntaments, per acompanyar tecnològicament processos relacionats amb la transició ecosocial.

El 2022 ha estat un any de reactivació de la Xarxa Oberta d’Internet de les Coses (XOIC) a femProcomuns. Des de la cooperativa s’ha continuat participant i donant suport a la comunitat catalana The Things Network, en paral·lel, s’han activat o reactivat projectes amb Ajuntaments, i també s’han fet formacions i tallers.

Hem ampliat el numero d’ajuntaments amb qui col·laborem, s’han posat en marxa noves proves pilot i altres s’han convertit en serveis. A Manlleu, Granollers, Sant Andreu de Llavaneres, Rubí y Alcover.
S’han incorporat 23 noves antenes passarel·la a la xarxa oberta a Catalunya. D’aquestes, 9 són resultat dels tallers dels ateneus de fabricació.

Línies estratègiques 2023

Internament, vam destacar la necessitat de revisar la governança de la cooperativa, repensar espais, òrgans i canals de participació.

Trobada social, calçotada a Can Pipirimosca, unes setmanes abans de l’assemblea.

Ara tenim l’Assemblea General Ordinària anual, el Tronc (assemblea permanent que dialoga a través d’un canal de Telegram i pren decisions a través de votacions a l’eina digital Loomio). El Consell Rector, que també dialoga a través d’un canal Telegram i fem reunions de sòcis/es de treball. L’Àgora, un espai digital de consultes, suport mutu, informació i debat). I els canals d’informació que són els butlletins de femPinya i SomNúvol/CommonsCloud de publicació irregular. L’equip de treball es reuneix diàriament, a través de les reunions «dempeus» (trobades d’entre 30 minuts i una hora, per posar-se al dia de què fa cadascú), treballa presencialment al Canòdrom o virtualment en una sala de vídeoconferència, i utilitza una altra eina digital, Zulip, per comunicar-se de manera asíncrona.

En el 2023 volem revisar el paper de Tronc i com facilitar la participació de sòcis/es col·laboradors/es. Volem delimitar millors funcions i paper del CR en relació amb el Tronc i l’Assemblea de Treball i avançar en el grau de participació de sòcis/es usuàries; entitats sòcies, àgora.

En l’estratègia externa de femProcomuns, busquem promoure la intercooperació, la incidència externa des de Catalunya, en la recuperació i emergència de vells i nous comunals; volem identificar i incidir en eixos de transició ecosocial i participar en els moviments emergents en aquest àmbit, a Catalunya i més enllà.

Els pressupostos de 2023 responen a la consolidació de l’activitat actual i al fet de caminar cap a enfortir aquesta doble estratègia, interna i externa. Com en assemblees anteriors es van aprovar 3 escenaris, del més prudent al més optimista, que donen els paràmetres econòmics a l’equip de treball i als òrgans de la cooperativa per treballar durant el proper any.

També es va aprovar sol·licitar formar part de la Federació de Cooperatives de Consum i Usuaris de Catalunya (FCCUC). Ja formem part de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) però com a cooperativa integral volíem fer aquest pas, per incidència, per intercooperar i pels serveis orientats al cooperativisme de consum.

L’actual equip de treball de la cooperativa saludant-se per la “finestreta”.