Assemblea General Ordinària de femProcomuns, Juny 2021

posted in: Trobades i tallers | 0

This post is also available in: Español (Spanish) English (English)

El passat 29 de juny, dia de Sant Pere, vam celebrar l’Assemblea General Ordinària 2021.

Destaquem:
• L’espai de diàleg- un nou espai dins l’assemblea per conèixer l’opinió de les persones sòcies sobre les línies estratègiques de femProcomuns
• L’aprovació d’uns comptes de 2020 amb balanç positiu, per tercer any des de l’inici de l’activitat, i a pesar de la Crisi de la COVID-19)
• Un pressupost per 2021 amb 3 escenaris.

L’assemblea va ser exclusivament online, per segona vegada, donada la situació de la COVID-19. La metodologia emprada havia estat dissenyada i testada en l’acompanyament que hem fet des de femProcomuns a assemblees de diverses cooperatives que ens ho han demanat els últims mesos i, també, a través del servei de Cercles.coop.

Vam aprovar l’acta de l’Assemblea General anterior i ratificar els acords presos a l’assemblea de Tronc, l’assemblea permanent que pren, online (sobre la plataforma Loomio), les decisions necessàries entre assemblees i que té com a propòsit donar agilitat i enfocament estratègic a la cooperativa. Enguany, a més, vam ratificar la incorporació d’un nou soci treballador, en David Jacovkis, el canvi de tipologia de soci de Wouter Tebbens que passa a ser soci col·laborador, i la incorporació de 26 noves sòcies usuàries individuals i 20 noves entitats sòcies usuàries (durant el 2020 i el primer semestre de 2021). Amb les noves incorporacions, el dia de l’Assemblea General la cooperativa femProcomuns estava formada per un total de 3 sòcies treballadores, 12 sòcies col·laboradores i 58 sòcies usuàries.

Vam renovar els càrrecs del Consell Rector i vam fer una nova elecció:
David Gómez Fontanills, president
David Jacovkis Halperin, secretari
Mònica Garriga Miret, vocal
Wouter Tebbens, vocal
Ricard Espelt Rodrigo, vocal

Memòria Social

Repàs de les activitats fetes el 2020 amb el propòsit de consolidar un ecosistema procomú

Vam explicar com vam afrontar la crisi de la Covid canviant l’ordre de prioritats.

Vam treballar primer per enfortir l’equip de treball i la cooperativa. Vam fer el 1r Curs de Cooperativisme de Plataforma (Mondragón i New School), Protecció de dades (Col·legi d’Advocats) i Learning To Grow Coop (FCTC), amb la tutoria LTG (Jaume Oller) i del programa d’apadrinament de la FCTC (Albert Huerta).

Després ens vam centrar a fer créixer la massa social. Si en aquesta època l’any passat teníem 4 entitats sòcies, ara en tenim 20.

Hem seguit treballant per GACs (Grups d’Activitat Cooperativitzada).


GAC Transitant Hem continuat executant el programa La Comunificadora, aprofundint en les metodologies i el model dels 5 pilars. Hem creat un catàleg formatiu i ens hem enxarxat internacionalment.
GAC Teixidora Hem fet 4 anys, hem posat focus en el desenvolupament i millores, apropant-nos a projectes germans.
GAC CommonsCloud Hem sostingut projecte i serveis, establert acords d’intercooperació, crescut en entitats sòcies, buscat finançament, participat en la creació de Meet.coop, hem fet publicitat, canvis de servidors…
GAC XOIC – Hem donat continuïtat a la Xarxa Oberta d’Internet de les Coses (amb desplegament i tallers).

 

Comptes

Els resultats del 2020 són positius, hem tingut un resultat comptable de 9.591,59 € (abans d’impostos) i podem aportar dotació als fons cooperatius. Tanquem l’any amb un excedent superior a l’exercici anterior que dota el Fons de Reserva Obligatori (FRO), el Fons Educatiu i de Promoció del Cooperativisme (FEPC), del qual paguem despeses d’afiliació a entitats de segon grau, i el Fons Mutual que vam crear en l’assemblea de l’any passat al qual destinem la totalitat de les quotes obligatòries aportades per les persones sòcies de treball (1.155€). El romanent, segons estatuts, dota el Fons Col·lectiu Procomú.

 

El 62% dels ingressos els aporta el GAC Transitant i el 23% Teixidora.

 

Segons el tipus de font un 54% és facturació amb l’administració pública, un 24% de beques d’entitats no lucratives (European Cultural Foundation, Remix the Commons i TAG Taller d’Intangibles), un 7% facturació al mercat social, un 4% de quotes de sòcies usuàries, 4% de facturació amb entitats intercooperants i un 4% de subvencions públiques.

 

Les despeses són un 55% laborals (enguany hem estabilitzat els sous al voltant d’1,5 el SMI), 22% en l’economia solidària (12% al mercat social i 10% en entitats intercooperants) i un 14% en empreses mercantils (principalment servidors per CommonsCloud i materials i serveis de XOIC).

 

Pressupost

Es porta a votació un pressupost amb 3 escenaris d’ingressos i despeses:
• Sostenir l’estructura – Es tracta d’igualar els ingressos de 2019 i comptem ja a juny de 2021 amb un 82% dels ingressos previstos, es tracta de sostenir els 3 sous actuals i fer menys d’un 30% més de despesa no laboral la resta de l’any.
• Créixer – Apostem per incorporar un sou més i/o millorar-los i amb un 50% de despesa no laboral, principalment en projectes en intercooperació.

• Estabilitzar-nos – Busquem créixer, ampliant l’equip de treball, els serveis i els projectes i obtenint entorn un 60% d’ingressos més dels que hem ingressat fins a juny, intercooperant amb altres entitats.

 

Estratègia

Aquest pressupost, amb el propòsit general de femProcomuns de ser una eina estratègica per fer viable l’activitat procomuna i segons la visió a 5 anys que estem treballant, ha de permetre:
• Enfortir vincles i intercooperar de manera estable amb altres entitats/col·lectius en un sistema procomú i de cooperativisme obert.
• La combinació articulada de diferents graus i formes de participació en la governança.
• Tenir un equip estable i cohesionat de persones sòcies de treball, haver consolidat els GACs i tenir capacitat de resposta i adaptació.

Per aconseguir-ho s’han portat a votació i aprovat en assemblea 6 línies estratègiques que ja s’havien començat a treballar en el primer semestre de 2021 i vam tractar en l’Espai de diàleg:
1. Consolidar un equip de persones sòcies de treball
2. Estabilitzar-nos econòmicament, guanyar autonomia i solvència
3. Augmentar significativament la massa social de persones i entitats sòcies usuàries, reduir el desequilibri de gènere i millorar en diversitat
4. Millorar l’organització interna i processos de treball
5. Avançar en el grau de participació de sòcies usuàries
6. Consolidar els GAC i projectes actuals.

Per conèixer l’opinió de les sòcies sobre les línies estratègiques i vam crear un «Espai de diàleg».

Vam veure que en general les persones participants se senten còmodes en buscar maneres per estabilitzar-nos econòmicament, i guanyar autonomia i solvència, a través de crèdit, títols participatius o aportacions de capital voluntari. Vam mesurar la disponibilitat a contribuir a augmentar la massa social, per exemple a través de campanyes boca-orella. I contrastar que veuen positivament la proposta d’oferir un compte de correu gratuït, com a estratègia. I vam veure que no hi ha consens sobre les vies per avançar en el grau de participació de les sòcies usuàries. Els butlletins irregulars, espais a l’Àgora i el mateix Espai de diàleg són insuficients, però quina seria la via perquè les sòcies sentin que la seva participació és valuosa?

Aquestes són només algunes de les preguntes que ens vam fer, estem treballant les respostes a través d’una enquesta que hem fet circular entre les sòcies per així poder aprofundir la feina iniciada.

Gràcies a les persones sòcies i convidades qui vau participar, comencem a ser força nombroses, molt diverses i amb motius i interessos diferents i només parlant entre nosaltres, podrem entendre’ns i fer créixer aquest projecte cooperatiu!