Assemblea general ordinària femProcomuns

posted in: General | 0

This post is also available in: Español (Spanish) English (English)

Ja funcionem com a cooperativa integral, amb tres tipologies de sòcies

El passat 20 de juny vam fer la primera assemblea general de femProcomuns plenament com a cooperativa integral amb tres tipologies de sòcies. Ja tenim sòcies de treball, sòcies col·laboradores i sòcies usuàries i també tenim moltes ganes de parlar, per això ens vam emplaçar a fer trobades regulars, la primera serà aquest mes de juliol!

Hem incorporat noves sòcies usuàries dels serveis que ofereix el GAC CommonsCloud i nous socis col·laboradors, que estan posant en marxa el GAC de la Xarxa Oberta de la Internet de les Coses (XOIC).

Neix el GAC XOIC, de la Xarxa Oberta de la Internet de les Coses

Aquest GAC neix del projecte The Things Network Catalunya (TTNcat), impulsat, entre altres, per Free Knowledge Institute (entitat sòcia fundadora de femProcomuns).

Des del grup motor de TTNcat es va veure la necessitat de tenir una estructura que li permetés donar suport a la comunitat i fer activitat econòmica i es va pensar que l’estructura cooperativitzada de femProcomuns era l’adequada.

TTNCat agrupa persones i entitats interessades a fomentar la sobirania tecnològica, l’autonomia social i la tecnoètica a partir de la construcció d’una xarxa de dades d’Internet de les coses oberta, lliure, neutral creada col·lectivament des de baix.

On són les dones?

Ens cal treballar per créixer en la diversitat, també en la diversitat de gènere i vam voler subratllar que incrementar el nombre de dones a l’entitat, és una prioritat, ja que actualment som 12 homes i només 4 dones en total. Per això vam aprovar la proposta de fer servir els primers fons que han entrat en el FEPC, 657,3€ per promoure la participació de dones a la cooperativa

Treballem en l’àmbit de les tecnologies, i segons estudis de la Comissió Europea, només el 30% dels 7 milions de persones que hi treballen, són dones. Aquest biaix de gènere és més greu en l’àmbit de les tecnologies de programari lliure. Tot i això a femProcomuns no creiem en les excuses i volem pensar en maneres de millorar la situació, a més de continuar produint una tecnologia ètica i amb valors, tenint present l’aprenentatge mutu, els rols en la transmissió de coneixement, rotació de tasques reproductives, metodologies participades i l’ús de llenguatge no sexista.

Simplifiquem l’estructura de la cooperativa amb el nou Reglament Intern

Es va ratificar el procés per simplificar l’estructura de la cooperativa. Hem eliminat el càrrec del Tresorer, un paper que tensava la cooperativa perquè les tasques de tresoreria es fan de manera comunada des de la comissió de femAdministració. I el mínim de membres del Consell Rector ha quedat fixat en 3 (actualment en som 4), amb 10 sòcies a Tronc.

Vam aprovar el nou Reglament Intern, basat en el model de la cooperativa integral de consum i treball amb grups d’activitat cooperativitzada, que recull la reglamentació que hem anat aprovant en acords d’assemblea, l’experiència d’aquest primer any i les previsions pel futur immediat, però deixa molts aspectes oberts per anar definint a poc a poc. De moment, regula el Tronc, la comissió permanent, àmbit de deliberació i presa de decisions entre assemblees. El Tronc està format pel conjunt de persones sòcies més implicades en l’orientació i el funcionament de la cooperativa, tant en l’àmbit estratègic com operatiu i del dia a dia; dóna continuïtat al grup impulsor que va crear la cooperativa.

El Reglament Intern preveu l’Assemblea de Treball, de sòcies treballadores i la creació d’un Consell d’Entitats, si creix el nombre de persones jurídiques sòcies col·laboradores (ara són Som Mobilitat i Free Knowledge Institute), perquè puguin fer aportacions estratègiques.

Comptes i informacions i expectatives de cada GAC

En els primers sis mesos d’activitat econòmica de la cooperativa, de maig a desembre de 2018, vam ingressar 90.331 euros. En vam gastar 52.646, en costos laborals, col·laboradores externes i altres despeses operatives.

Els GACs van fer la seva aportació a l’estructura, que havent pactat un mínim d’un 7% dels ingressos nets, va arribar als 8.094€, que representen un 9,72%.

Un total de 31.112€ estaven destinats a cobrir les provisions necessàries per continuar la tasca el 2019, i ens han quedat 6.573€ d’excedent, que serviran per pagar l’Impost de Societats (quota ISOC), i proveir els 3 fons de la cooperativa: Fons d’Educació i Promoció Cooperativa, Fons de Reserva Obligatori, i el Fons Col·lectiu Procomuns. Vegeu detalls en el quadre següent:

Situació actual de cada GAC

CommonsCloud

El núvol cooperatiu, col·laboratiu i descentralitzat, que integra diferents eines digitals (Àgora, Oficina i Gestor de projectes) per treballar de  manera àgil i eficient.

S’ha constituït el Consell Estratègic CommonsCloud que inclou representants de 6 entitats (femProcomuns, FKI, JamGo, Colectic, LliureTIC, BTactic); es reuneix un cop al mes. Compta amb un nou equip tècnic DevOps, que s’ha posat en marxa (maig) i està revisant, documentant i aplicant millores. Està a punt de publicar el nou web i està dissenyant una petita estratègia per ajudar les usuàries a fer-se sòcies, abans de la primera Assemblea d’Usuàries CommonsCloud, prevista per la tardor de 2019.

Accions Comunificadores

El 2018 vam començar la tercera edició de La Comunificadora de Barcelona Activa, que hem co-coordinat amb LabCoop acompanyant 11 projectes i que ja s’ha acabat a mitjans de 2019. Seguim apostant per treballar en programes de facilitació i acompanyament per una transició econòmica que incorpori el model procomú.

També fem acompanyaments a projectes que han rebut el Singulars o altres ajudes, i seguim fent tallers i formacions a Barcelona Activa i a diverses universitats, per exemple en el 2018 vam contribuir al Màster d’ESS de la UAB, la Universitat Sènior de la UPC, a l’Escola Massana i a l’IL3-UB.

Hem acompanyat el Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores (FSMET) i en especial l’eix de Procomuns, que ha donat lloc a un grup internacional sorgit de la confluència europea, amb qui estem posant en marxa trobades temàtiques regulars online.

Vam acabar el 2018 posant en marxa la nostra participació en el Cercle d’Incubació de Coòpolis amb Labcoop, Etcèteres i Calidoscoop. Dins de Coòpolis també treballem i coordinem amb La Ciutat Invisible, Lacol, Col·lectiu Ronda, Grup ECOS, Impuls Cooperatiu de Sants, L’Esguard, La Pera, MigrESS, Iacta Sociojurídica, Queviure, Més Opcions, Sostre Cívic, FETS; participant amb elles a les coordinacions operativa i estratègica de l’Ateneu cooperatiu.

Teixidora

En aquesta plataforma per la relatoria col·laborativa i el mapatge participatiu, ja hi ha més de 500 esdeveniments o sessions registrats, més de 300 dels quals amb apunts compartits; entre els esdeveniments que hem cobert el 2018 hi ha Sharing Barcelona, la Biennal de Barcelona Ciutat Oberta, el Mobile Social Forum i el SobTec.

També hi ha prop de 90 organitzacions i més de 70 projectes documentats (i molts més identificats com a mencionats en les sessions). De 10 esdeveniments hi ha pàgines específiques que en mostren els resultats amb núvols de paraules clau, cartografia d’actors, mapes i línies de temps. De tres temes (Gènere i tecnologia, participació política i internet de les coses) hi ha pàgines que mostren els esdeveniments registrats que en parlen amb llistat, línies de temps i mapes.

Especialment, estem reforçant vincles amb l’experiència francòfona similar Remix the commons, i ampliant a altres plataformes amb inquietuds similars.

Altres punts destacats i perspectives de futur: del prototip maker a la producció seriada.

Ens vam proposar seguir buscant maneres de tirar endavant els conceptes ideats amb l’excusa d’un projecte europeu que hem treballat el 2018 i que no ha estat seleccionat però que ha servit per imaginar un escenari possible; el d’un node maker on el prototipat que es fa en disseny obert pugui arribar fer-se en producció seriada, a partir de la revalorització de materials descartats de la indústria.

També vam decidir buscar moments per seguir parlant sobre el nou GAC XOIC, com arribar a més dones, com atendre les persones que s’han interessat per la cooperativa, i com veure’ns i xerrar més… i instaurar una trobada social mensual, idea que va tenir molt bona acollida!