Coneix la xarxa oberta d’internet de les coses amb TTN, al Canòdrom

Des del GAC XOIC (Xarxa d’Internet de les Coses) a femProcomuns, hem organitzat una trobada al Canòdrom, el pròxim 12 de juny a la tarda, de 18:00 a 20:00h per donar a conèixer la tecnologia LoRaWAN i la xarxa de The Things Network (TTN).

La internet de les coses serveix per al control de dades sensoritzables, com la temperatura, la qualitat de l’aire, la quantitat d’aigua, el nombre de cotxes que passen per un punt determinat, etc. amb usos governamentals o industrials. Però també serveixen per a usos científics, socials, educatius,… I quan la xarxa està disponible, les persones ens podem crear, connectar i gestionar els nostres sensors i actuadors, i ser sobirans de les nostres dades i de la informació que generen.

La xarxa de TTN està basada en tecnologia LORA LoRaWAN (acrònim en anglès de xarxa d’àrea àmplia de baixa potència), que és econòmicament accessible, d’ampli abast i de baix consum, i està pensada per transmetre volums molt petits de dades.

L’objectiu de la XOIC (xoic.coop) és potenciar l’ús d’infraestructures comunes basades en solucions i protocols oberts. En el món de l’Internet de les Coses (IoT), el paradigma de xarxa que compleix aquestes condicions és The Things Network (TTN, thethingsnetwork.org). Si voleu entendre i conèixer una mica millor el seu funcionament, en parlarem a la sessió.

*** Aquesta sessió serà precedida (de 15:30 a 17:30) per la Trobada sobre experiències de procomuns al Québec i Catalunya

Un cop celebrada la xerrada/taller agraïr a tots els assistents el seu interès i aportacions, ja fòssin del projecte Digicòria, empreses privades, particulars treballant per l’ús públic, comunitat educativa de Robolot o el mateix personal tècnic del Canòdrom buscant solucions.

Vam començar l’acte presentant-nos els uns als altres de cara a modular el contingut del taller que va ser més aviat format de xerrada-debat-exposició de possibilitats, productes i plataformes de desnvolupament que un taller de desenvolupament/pràctica.

Vam recordar els inicis de la XOIC allà el 2016 en col·laboració amb la ciutat de Barcelona, projecte novedós que permet donar sortida a necessitats basades en l’Internet de les Coses a la ciutat de Barcelona des d’un punt de vista obert i accessible per tothom: un bé procomú.

La tecnologia IdC permet cobrir tota una sèrie de necessitats sorgides arrel de l’expansió de la tecnologies inalàmbriques a tot el món. Aquesta tecnologia fa ús de tecnologia oberta i de xarxes obertes per serveis com monitorització de dades ambientals, control i monitorització d’electrodomèstics … a molt baix cost i menor impacte. Alguns exemples notoris són: la monitorització del fum en els boscos per prevenir incendis forestals, control de les partícules contaminants en àrees de les ciutats, geolocalització de contenidors de vaixells mercants, control de la pujada dels rius, … en definitva qualsevol dispositiu alimentat elèctricament pot ser connectat a l’Internet de les Coses.

Al llarg de l’exposició s’ha presentat com viatja la dada des del dispositiu fins al sistema de supervisió/decisió. S’ha revisat tot el procés de comunicació entre els dispositius que permeten fer els controls/monitoritzacions i els servidors que distribuiran les dades; dades que podran ser posteriorment visualitzades arreu, com dispositius mòbils o ordinadors, o alimentar altres sistemes de control automàtitzat. S’han explicat diversos tipus de tecnologies i xarxes que permeten la transimissió de dades com la TTN basada en LoRaWAN. Aquesta tencnologia és la que permet la transimissió de dades a llargues distàncies (de l’orde de desenes de km), amb un consum molt baix d’energia tot suportant miles de dispositius.

L’Iker i en Xose, actualment constitueixen el grup de treball XOIC dins de la cooperativa femProcomuns i donen recolzament a TTNcatalunya.

Per accedir al material exposat ho podeu fer des d’aquest enllaç: github.com/ttncat/viladecans-formacio-iot-2022