femProcomuns ja forma part de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

El Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya (FCCUC), reunit el 17 de juliol de 2023, ha aprovat la incorporació de la cooperativa femProcomuns en aquesta federació. D’aquesta manera femProcomuns, com a cooperativa integral, passa a estar doblement federada, en la federació de treball i ara també en la de consum i usuaris. Això forma part d’una aposta per reforçar la dimensió de cooperativa de persones i entitats usuàries, que actualment mancomunen les eines digitals de SomNúvol.

femProcomuns SCCL és una cooperativa integral de consum i treball, sense afany de lucre i d’iniciativa social amb seu a Barcelona i creada l’any 2017, amb el propòsit de ser una eina social estratègica per impulsar i reforçar projectes que tenen una dimensió comunitària i de procomuns des de Catalunya. És sòcia de la Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat Santsenca (Sants) i col·laboradora de l’Ateneu d’innovació digital i democràtica Canòdrom (Sant Andreu), forma part de la Xarxa d’Economia Social (XES) i de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC). Com a cooperativa integral, formar part de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya (FCCUC) era una assignatura pendent, especialment després de superar el centenar de persones i entitats sòcies usuàries. És per això que l’abril de 2023 es va dur la proposta a la seva Assemblea General, on va ser aprovada.

L’equip de treball de femProcomuns el formen 7 persones, té 11 persones sòcies col·laboradores i, actualment, 135 sòcies usuàries que comparteixen eines digitals mancomunades de SomNúvol, 61 de les quals són entitats i la resta persones a títol individual. Entre les entitats sòcies més de la meitat són cooperatives.

Integral

femProcomuns té un enfocament experimental a diferents nivells. Els projectes que fem i la manera com treballem no respon a un model inamovible, estem experimentant solucions en un context complex i per a propòsits pels quals no hi ha una recepta única. També la dimensió societària és experimental. Ser una cooperativa integral respon a la reflexió i al debat obert sobre la integració en una mateixa organització de les persones productores i les usuàries, així com la possibilitat de canviar de rol o de tenir-los tots dos (produir un servei i fer-ne ús). Cooperativitzar diferents activitats ens posa en el repte de trobar solucions justes per les diferents perspectives i interessos. A més situa la resolució mancomunada d’una necessitat com a motor econòmic en relació a la força de treball que cal per fer la feina requerida.

Usuàries i usuaris

Incorporar a les persones i entitats usuàries com a sòcies és un acte polític molt especialment en l’àmbit tecnològic en el qual la cooperativa té activitat, principalment a través dels projectes SomNúvol i Xarxa Oberta de la Internet de les coses. Actualment les sòcies usuàries ho són de les eines de SomNúvol. Les entitats sòcies aporten usuàries també, per això actualment hi ha quasi 400 persones usuàries mensualment actives i 1300 comptes registrats. Com a servei de núvol digital incloure les usuàries com a co-propietàries suposa confrontar tant el capitalisme oligàrquic de vigilància de les grans corporacions, com el model de les startups que es creen per rebre rondes d’inversions en base a expectatives, per finalment ser comprades. Amb un model on les usuàries són cooperativistes trenquem amb el model en el qual aquestes són el producte que es ven a través de la publicitat i els perfils de vigilància.

A més de la participació a l’assemblea, impulsem la participació de les usuàries en diferents espais i, molt especialment, en l’Àgora, un espai de fòrums que és també espai d’ajuda mútua i aprenentatge compartit.

SomNúvol és per femProcomuns l’experiment d’incorporació de les usuàries en la co-propietat i la governança societària. A partir d’aquesta experiència contemplem explorar models en els quals les persones i entitats usuàries siguin sòcies en altres Grups d’Activitat Cooperativitzada (GAC) que són les unitats econòmiques i d’activitat dins la cooperativa. A més de SomNúvol els GAC actual són: Transitant (amb actuacions d’impuls i enfortiment de projectes comunitaris i de béns comuns), Xarxa Oberta d’Internet de les Coses – XOIC (amb participació i facilitació de la comunitat The Things Network Catalunya) i COMSOC-Comunicació social (amb impuls de la comunitat Ràdios Escolars en Xarxa – REX).

Logo de SomNúvol / CommonsCloud.coop

SomNúvol

Des de 2018 ens proveïm d’eines de núvol de manera mancomunada amb SomNuvol.coop. Les persones i entitats es fan sòcies de la cooperativa integral de consum i treball femProcomuns i sostenen el projecte a través de quotes segons les eines que fan servir. Totes les eines són de programari lliure i el projecte té un enfocament tecnoètic que fa que, entre altres coses, no es comercialitzin les dades. Els comptes d’usuàri/a estan integrats de manera que amb le mateix nom i contrasenya es pot entrar a les diferents eines que cadascú fa servir. L’equip de treball de SomNúvol fa el manteniment i actualització de les eines, resol les incidències, en fa la gestió i fa serveis de formació, acompanyament i suport. L’Àgora és un espai de consultes, de suport, ajuda mútua i per compartir experiències.

FCCUC

La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya (FCCUC) és una eina conjunta de representació, promoció i defensa del cooperativisme i dels drets de les persones consumidores. Acull iniciatives de les mateixes cooperatives i genera dinàmiques d’intercooperació i aliances, amb un compromís social clar com a organització de persones consumidores. Forma part de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, on també hi ha la federació de cooperatives de treball, de cooperatives d’habitatge, escolars i de les agràries. La FCCUC a es va començar a gestar el 1981 i es va fundar el 1983, amb la confluència de cooperatives històriques (com la de Sant Antoni de Calonge o la de Manlleu) i de cooperatives que llavors eren noves (com Abacus o SCIAS). Actualment també s’està donant una renovació amb l’entrada de les anomentades cooperatives “Som” i la continuïtat de les ja veteranes. Moltes de les primeres cooperatives van ser cooperatives de consum, com la britànica de Rochdale fundada el 1848, que va crear la base dels actuals principis cooperativistes o L’Econòmica de Palafurgell fundada el 1864, una de les primeres cooperatives catalanes.