Diagnòstic i impuls a la digitalització de les cooperatives de treball catalanes

posted in: Transitant | 0

This post is also available in: Español (Spanish)

Amb la campanya «+Impuls» la  Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya vol ajudar a les cooperatives federades a enfocar la seva transformació digital, descobrir noves eines per a impulsar els seus serveis i trobar la millor estratègia digital per als seus projectes. Des de femProcomuns, en col·laboració amb altres cooperatives, estem treballant en la primera fase en la qual, a través de qüestionaris, es fa un diagnòstic de la digitalització de cada organització i s’identifiquen les tecnologies que s’estan fent servir.


Fins a finals de setembre les cooperatives de treball federades poden respondre el qüestionari «+Impuls» que consta de dues seccions, cadascuna amb 9 breus blocs de preguntes. El primer bloc és una eina d’autodiagnòstic sobre l’estat de digitalització de la cooperativa i com a resultat suggereix recursos incorporar eines digitals a les seves activitats. El segon bloc identifica les eines digitals que les cooperatives ja fan servir i com a resultat recomana eines que podria fer servir segons uns criteris en els quals es tenen en compte les necessitats segons el tipus d’activitat, així com que les eines siguin adequades als valors del cooperativisme. A més d’aquests resultats per a cada cooperativa l’agregació de respostes oferirà mapes de digitalització, d’eines utilitzades i d’eines recomanades al cooperativisme català. Aquest informació es presentarà en forma de dades representades amb gràfics estadístics per facilitar-ne la comprensió i anàlisi.

Per encàrrec de la federació, des de femProcomuns ens estem fent càrrec de part d’aquest procés (definició de qüestionaris, definició de criteris, seguiment i suport a la participació, recopilació de dades i generació de resultats i recomanacions). Ho fem conjuntament amb el grup de recerca Dimmons de la UOC i de les cooperatives Colectic i CoopDevs.

D’acord amb els principis cooperativistes es recomanen models tecnològics basats en les tecnologies lliures, en mancomunar recursos, generar un ecosistema de cooperatives tecnològiques i altres entitats de l’economia solidària proveïdores de tecnologies; així com en la distribució i relocalització del proveïment, de manera que aquest no estigui concentrat en un país o regió, que el coneixement tecnològic estigui distribuït. D’altra banda, les cooperatives són organitzacions amb persones i entitats sòcies, persones treballadores i empreses que fan activitat econòmica. Això fa que tinguin necessitats d’eines tecnològiques per a la gestió societària, la gestió econòmica i organitzativa, a més d’eines adequades al seu sector d’activitat, per això el qüestionari també serveix per fer prospectiva del que s’està utilitzant.

 

Les cooperatives federades poden accedir al qüestionari a través de la intranet de la federació.