Juguem online al Joc del Procomú

This post is also available in: Español (Spanish) English (English)

El dimarts  8 de juny de 16.00 a 18.30h farem una partida amb la versió digitalitzada del Joc del Procomú. En una sessió organitzada per Barcelona Activa, i oberta a tothom, jugarem amb  Katuma, CommonsCloud i Ràdios Escolars en Xarxa per a conèixer els tres projectes i experimentar la pràctica procomuna amb altres tres projectes ficticis. INSCRIPCIONS

Parlarem d’economia col·laborativa, de cooperativisme de plataforma i cooperativisme obert, veurem com es diferencien de les startups i el model dels unicorns, i pensarem si les plataformes tecnològiques poden contribuir a crear i sostenir projectes amb un enfocament d’economia solidària i procomú.

En aquesta sessió veurem com al costat dels nombrosos casos de producció, reproducció i gestió del procomú tradicional que s’han sostingut al llarg de centenars d’anys, en les últimes dècades s’han posat en marxa projectes tecnològics, urbans i culturals. Tots ells comparteixen coneixement en obert, tenen models de producció, reproducció, gestió i presa de decisions distribuïts i democràtics. Són projectes diferents entre si, però que comparteixen principis i qualitats i s’han convertit en la clau de la necessària transformació i innovació de les nostres economies.

Però heu provat de posar aquests principis i qualitats plens de contingut, en pràctica? Com us heu entès amb altres projectes similars o complementaris? Com heu construït aliances amb elles? Heu trobat vies d’intercooperació? Com heu gestionat les diferències o mals entesos? Heu pogut parlar-les, llimar-les i acostar-vos de nou les unes a les altres? Heu trobat com assegurar que totes teniu els recursos necessaris per sostenir-vos? Heu compartit les inseguretats, les pors, els egos, els afanys de protagonisme d’uns i altres obertament de manera que no es converteixin en un impediment pel treball en comú?

No resoldrem tot això, ni de bon tros, en la sessió del dia 8, però veurem com funciona el Joc del Procomú, on es busquen les complicitats en lloc de les competències o les dependències, on es comparteixen recursos, en lloc d’intercanviar-ne i on es promou la producció de serveis que beneficiïn a tothom. Veurem com tenir cura que el nostre projecte sigui sostenible mentre ens assegurem que els projectes dels altres també ho són.

El procomú és un model d’organització social que resol les necessitats i les relacions socials de manera col·lectiva a través de l’autogestió i la co-producció, apropiant-se comunitàriament dels recursos materials i immaterials necessaris d’una manera sostenible, que no els esgoti ni posi en risc. Un procomú implica l’articulació d’una comunitat que pren conjuntament responsabilitats i decisions, que produeix col·lectivament amb la seva força de treball, que es dota d’unes normes consensuades i, quan és necessari, d’uns béns compartits.

Si voleu aprofundir en aquestes idees, abans o després de la sessió, vegeu els materials que utilitzem en els Programes de Transició.

Si us voleu descarregar i imprimir el Joc del procomú per jugar a casa, a l’escola o a la cooperativa!