La Comunificadora fa Punt i Seguit, per 4a vegada!

This post is also available in: Español (Spanish) English (English)

La 4a edició de La Comunificadora arriba al final, aquest dilluns 4 de maig, amb la ja tradicional sessió La Comunificadora Punt i Seguit (Inscripcions), en què hi estem convidades totes les amigues i l’equip del programa (tutores i assessores) i els projectes participants. Faran valoració del seu pas per La Comunificadora, la seva evolució des que va començar el programa formatiu de 3 mesos, al febrer, i explicaran el full de ruta que s’han marcat.

Lloc de trobada: https://trobades.commonscloud.coop/LaCoPuntiSeguit

Aquesta vegada, les circumstàncies de la crisis entorn la Covid19 fan que els reptes, tant pel programa com per als projectes que hi han participat hagin estat més grans i més complexos que mai. Tots i totes a nivell individual, ens hem vist afectades per la pandèmia i el confinament, i això ha afectat el calendari del programa, que ha estat lleugerament adaptat, però hem pogut completar tal com ens havíem proposat les tres iteracions dels 5 Pilars del Procomú i treballar tots els llenços previstos. També el ritme de treball ha canviat, algunes han hagut de semi-congelar el seu projecte i el reprendran quan la “nova normalitat” els ho permeti, altres l’han hagut de repensar i per algunes altres la situació, encara que difícil, els ha permès una major implicació en el programa. Tot i això, els 9 projectes participants han arribat fins al final, i el passat 20 d’abril, cada projecte es va presentar en la sessió de La Comunificadora en Obert, en línia. Els projectes participants han estat els següents:

DadESS  Plataforma d’allotjament de dades obertes i comunitat d’entitats que volen una Economia Social i Solidària (ESS) formada sobre l’ús de les dades i trobar solucions col·lectives d’aprenentatge automàtic (machine learning), automatització/optimització de processos i millora dels serveis al client a través de l’explotació de dades.

DogCaring  Comunitat per la cura de gossos domèstics, de les persones amb qui conviuen i de les persones que els passegen.

Favors  Servei que, utilitzant eines digitals i físiques, apropa persones de generacions diferents a través de l’intercanvi de temps entre elles, on l’excedent de temps serveix d’unitat d’intercanvi per incloure comerços i entitats locals.

Holidays Exchange Coop  Cooperativa per l’intercanvi temporal i no mercantil d’habitatge arreu del món, tenint cura de la petjada ecològica. Les usuàries (que ofereixen la seva casa) i les treballadores són propietàries de la plataforma.

La Masovera  Plataforma immobiliària d’alternatives a l’accés a l’habitatge que dona serveis a propietaris i inquilins a través de tres vies alternatives d’accés a l’habitatge: masoveria urbana (cessió a canvi reforma), compra temporal (per un temps pactat), compra compartida (per entitats públiques o sense ànim de lucre)

Nala  Artefacte (tecnològic, científic i social/comunitari) per lluitar contra el ciber-masclisme i el ciber-assetjament a les xarxes socials, concretament Twitter. Una eina educativa i d’anàlisi per dissenyar i avaluar possibles intervencions i polítiques.

REVOL5G  Experiment científic/social/comunitari per demostrar que un altre model de mobilitat urbana, amb criteris d’eficiència, equitat, equilibri, accessibilitat i sostenibilitat ambiental i econòmica, és possible.

SADESS  Iniciativa per transformar el model actual de Servei d’Atenció Domiciliaria per a persones dependents construint relacions de cura a l’interior de les comunitats, basades en la corresponsabilitat i la participació.

Som Ràdio Escolar  Xarxa de ràdios escolars dels Països Catalans, gestionada de manera horitzontal, perquè ràdios locals i comunitàries, alumnes i docents, puguin traçar un camí en comú i compartir el coneixement radiofònic que neix en cada experiència educativa

Ara, aquests projectes estan en procés de convertir-se en models híbrids de l’economia del procomú i el mercat social, i han pogut explorar la seva sostenibilitat des de la perspectiva col·laborativa i procomú.

 

Com en cada edició, la feina feta en el programa queda recollida en les carpetes dels projectes en el CommonsCloud i documentada a La Teixidora, amb imatges compartides a Wikimedia Commons  i Archive.org.