MediaLab Prado amenaçat

posted in: General | 0

This post is also available in: Español (Spanish) English (English)

MediaLab Prado és, més que un equipament, un espai relacional singular, ara amenaçat . Té ubicació física a Madrid, a la Plaza de las Letras, al costat de Paseo del Prado, a l’edifici de l’antiga Serrería Belga i depèn de l’Ajuntament de Madrid. Des de la seva creació l’any 2000 s’ha conformat com un laboratori ciutadà per a la producció i investigació interdisciplinària des de la cultura, l’art, la ciència i la tecnologia, amb un enfocament col·laboratiu a través de laboratoris oberts, grups de treball, convocatòries i comunitats d’aprenentatge.

Encara que com a cooperativa femProcomuns no hem col·laborat directament amb el MediaLab (tot i que sí alguns dels nostres membres) sentim que som nodes d’una mateixa xarxa i volem destacar-ne especialment el seu Laboratori del procomú, que va començar la seva activitat el 2007 i que ha estat el germen de pensament, projectes i accions què han anat més enllà de qui ha pogut formar part d’ell. Per entendre’l (i entendre així una mica el que MediaLab Prado pot albergar) reprenem part de el text que sobre ell va escriure Antonio Lafuente l’any 2008:

En fi, un laboratori serveix per fer visibles aspectes ocults (o desdibuixats) de la realitat, així com per reunir fragments disseminats de l’entorn, el que explica que molts antropòlegs o sociòlegs afirmin que a la pràctica un laboratori crea la realitat. I per això no és sorprenent que la realitat pugui ser vista com un laboratori o que el laboratori pugui ser vist com a lloc de producció i reproducció de la realitat. O, en poques paraules, que cada vegada és més difícil distingir on comença i acaba el laboratori, o quines són les seves fronteres. Tant és així, que parlar de laboratori sense murs no implica apostar per alguna cosa inexistent o ultimíssima, sinó reconèixer la dificultat per dibuixar la línia divisòria entre el dins i el fora del que (allà) succeeix.

(···)

El procomú, aleshores, és creat i recreat, connectat i reconnectat: neix de la interacció entre els afectats que troben a faltar alguna cosa que se’ls està negant i que ho donaven per fet, heretat o inalienable. El procomú és un estat d’emergència (per imprevisible i per urgent), sorgeix de l’empoderament dels afectats que reclamen drets amenaçats o destruïts. El procomú redimeix els públics de la seva condició de súbdits/consumidors i fragmenta la societat en comunitats resistents a la realitat. No hi ha procomú sense comunitat: fer-lo visible és el treball de laboratori.

Antonio Lafuente “Laboratori sense murs” 2008
Text complet a la web de MediaLab Prado – i per si de cas a la web de Science Security Lab

En fi ara MediaLab Prado està en risc. Hi ha incertesa sobre el que l’Ajuntament de Madrid vol fer amb ell. D’una banda això ens porta a la reflexió i a l’alerta sobre la necessitat de construir espais relacionals, productius i reproductius del procomú que tinguin autonomia respecte a l’administració pública (i és clar sobre el mercat). Però, alhora, tampoc podem permetre que l’administració destrueixi un projecte públic de participació i col·laboració com aquest. L’amenaça ha portat a la mobilització i sota el hashtag #SaveTheLab els qui han participat en alguna activitat o s’han vist recolzats o influïts per l’activitat de MediaLab Prado estan explicant les seves històries reclamant que, tota aquesta xarxa, també som i fem el lab . El web WeAreTheLab.org impulsa aquest moviment i convida a signar un manifest en defensa seva que ja han signat més de 5000 persones i que reproduïm a continuació.


Hacemos Medialab

Desde sus inicios, hace ya más de una década, somos muchas las personas y colectivos que formamos parte activa de Medialab Prado (MLP). MLP es un espacio público de innovación cultural, social y ciudadana que depende del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Es un centro cultural atípico e innovador con una trayectoria que facilita la experimentación y la participación en coherencia radical con su posición como institución pública abierta a la ciudadanía.

Sus programas y actividades han promovido y promueven la colaboración entre todo tipo de agentes: vecindario, sociedad civil, empresas, centros de investigación y universidades, así como otras instituciones. Todos estos agentes forman una gran comunidad que se implica puntual o de forma continuada en el centro, convirtiéndolo en un lugar al que muchas personas acudimos para proponer ideas, desarrollar proyectos de forma colectiva y convivir.

Todo esto hace que MLP sea un centro pionero, con un importante reconocimiento internacional, gracias a su apuesta por la cultura libre, los usos sociales de las tecnologías, las prácticas colaborativas, el trabajo con comunidades y la innovación ciudadana.

A toda esa comunidad nos ha generado una profunda preocupación la salida de Marcos García como director del centro y la falta de comunicación sobre los cambios que esta salida pueda conllevar a la continuidad del proyecto. Tememos que esté en juego el propio futuro de un proyecto tan cuidadosamente construido como el de MLP.  Por ello, antes de que se produzcan otros acontecimientos que puedan afectar al centro de forma estructural, pedimos al Ayuntamiento de Madrid:

  • que comunique públicamente y con transparencia sus planes sobre el futuro inmediato de MLP, comenzando con el procedimiento administrativo para el nombramiento de una nueva dirección y el destino de su sede actual, en cumplimiento de los criterios de buenas prácticas marcados por el propio Ayuntamiento;
  • que el proyecto de MLP tenga continuidad y se mantengan las líneas de trabajo y los valores de innovación cultural y participación ciudadana que, hasta ahora, han demostrado dar buenos resultados, y que han sido replicados, adaptados y reconocidos por otras instituciones en todo el mundo;
  • que se aproveche el momento actual de cambio para abrir un proceso de diálogo con la comunidad de MLP, procurando la implicación de la misma en el futuro de la institución.

Si tú también te sientes parte de la comunidad de MLP, si estás de acuerdo con la defensa de este espacio público, apóyalo firmando este manifiesto.