SomNúvol segueix creixent amb el suport del Departament de Treball

posted in: CommonsCloud, Esdeveniments | 0
En els últims mesos el projecte SomNúvol ha comptat amb el suport del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la subvenció Singulars Covid19 (Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives, del 2021).
Aquesta ajuda ha permès el sosteniment del projecte en un moment en què SomNúvol encara no està cobert per les aportacions de quotes i també ha permès avançar en diversos aspectes que enforteixen la iniciativa:
  • Llançament del nom SomNúvol en l’àmbit de parla catalana (mantenint alhora el nom CommonsCloud de manera que les persones i entitats usuàries poden escollir el domini pels seus correus i oficina).
  • Llançament de Tast SomNúvol, un compte de correu + oficina gratuït perquè l’autonomia tecnològica pugui créixer
  • Campanya de beques per a dones que es facin sòcies per reduir el biaix de gènere.
  • Treball conjunt amb l’Escola Lliure El Sol i les federacions de lleure juvenil (esplais i agrupaments) per fer arribar les eines lliures i el debat tecnoètic als joves.
  • Treball amb els espais d’alfabetització digital dels punts Ômnia i PuntTIC per què les persones que comencen a treballar amb eines col·laboratives o les que en fan formació no hagin de ser depenents d’eines de les corporacions multinacionals
  • Xerrades divulgatives i tallers oberts.
  • Subvencionar part del servei fesElSalt de suport a la migració per a 4 entitats
  • Començar a estudiar vies de finançament cooperatiu i de finances ètiques.
  • Millores en el rendiment i funcionalitats de les eines així com en els processos de gestió interna.

La raó de ser de SomNúvol/CommonsCloud és transformar el sector de les eines de treball al núvol digital. L’accés a la digitalització està controlat per uns pocs gegants tecnològics, coneguts com GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft. Els serveis que ofereixen aquests proveïdors exploten les dades de les usuàries per fer més eficaç la publicitat dirigida i fins i tot per modelar el comportament de les persones i organitzacions usuàries.
Per contra, SomNúvol/CommonsCloud ofereix serveis mancomunats per al treball col·laboratiu basats en programari lliure, produïts per nosaltres, la cooperativa integral femProcomuns, juntament amb les cooperatives bTactic, Colectic i l’equip LliureTIC.

Actualment, el servei inclou diferents eines segons les necessitats de cadascú. La més utilitzada és l’oficina online, amb emmagatzematge i compartició de documents i imatges, edició de textos, fulls de càlcul, presentacions, calendari i enquestes. L’Oficina bàsica inclou un compte de correu gratuït. A més ofereix serveis de videoconferència, àgora, formularis avançats, gestor empresarial i servei de correu amb múltiples comptes també per les entitats que ho necessitin. Tots aquests serveis comparteixen el mateix sistema de gestió de comptes d’usuari, i per això no cal tenir una contrasenya diferent per cadascun d’ells i amb els serveis avançats, les entitats poden gestionar permisos per a les seves persones usuàries.

Continuarem treballant perquè SomNúvol/CommonsCloud doni resposta a la necessitat que tothom pugui accedir a eines lliures i tecnoètiques a Catalunya, becant usuàries i oferint serveis en obert i creant continguts de comunicació dirigits a aquests col·lectius. Alhora que continuem oferint i enfortint un servei professional d’eines mancomunades, amb formacions a mida i serveis de suport.