SomNúvol segueix creixent amb el suport del Departament de Treball

En els últims mesos el projecte SomNúvol ha comptat amb el suport del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la subvenció Singulars Covid19 (Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives, del 2021).
Aquesta ajuda ha permès el sosteniment del projecte en un moment en què SomNúvol encara no està cobert per les aportacions de quotes i també ha permès avançar en diversos aspectes que enforteixen la iniciativa:
  • Llançament del nom SomNúvol en l’àmbit de parla catalana (mantenint alhora el nom CommonsCloud de manera que les persones i entitats usuàries poden escollir el domini pels seus correus i oficina).
  • Llançament de Tast SomNúvol, un compte de correu + oficina gratuït perquè l’autonomia tecnològica pugui créixer
  • Campanya de beques per a dones que es facin sòcies per reduir el biaix de gènere.
  • Treball conjunt amb l’Escola Lliure El Sol i les federacions de lleure juvenil (esplais i agrupaments) per fer arribar les eines lliures i el debat tecnoètic als joves.
  • Treball amb els espais d’alfabetització digital dels punts Ômnia i PuntTIC per què les persones que comencen a treballar amb eines col·laboratives o les que en fan formació no hagin de ser depenents d’eines de les corporacions multinacionals
  • Xerrades divulgatives i tallers oberts.
  • Subvencionar part del servei fesElSalt de suport a la migració per a 4 entitats
  • Començar a estudiar vies de finançament cooperatiu i de finances ètiques.
  • Millores en el rendiment i funcionalitats de les eines així com en els processos de gestió interna.

La raó de ser de SomNúvol/CommonsCloud és transformar el sector de les eines de treball al núvol digital. L’accés a la digitalització està controlat per uns pocs gegants tecnològics, coneguts com GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft. Els serveis que ofereixen aquests proveïdors exploten les dades de les usuàries per fer més eficaç la publicitat dirigida i fins i tot per modelar el comportament de les persones i organitzacions usuàries.
Per contra, SomNúvol/CommonsCloud ofereix serveis mancomunats per al treball col·laboratiu basats en programari lliure, produïts per nosaltres, la cooperativa integral femProcomuns, juntament amb les cooperatives bTactic, Colectic i l’equip LliureTIC.

Actualment, el servei inclou diferents eines segons les necessitats de cadascú. La més utilitzada és l’oficina online, amb emmagatzematge i compartició de documents i imatges, edició de textos, fulls de càlcul, presentacions, calendari i enquestes. L’Oficina bàsica inclou un compte de correu gratuït. A més ofereix serveis de videoconferència, àgora, formularis avançats, gestor empresarial i servei de correu amb múltiples comptes també per les entitats que ho necessitin. Tots aquests serveis comparteixen el mateix sistema de gestió de comptes d’usuari, i per això no cal tenir una contrasenya diferent per cadascun d’ells i amb els serveis avançats, les entitats poden gestionar permisos per a les seves persones usuàries.

Continuarem treballant perquè SomNúvol/CommonsCloud doni resposta a la necessitat que tothom pugui accedir a eines lliures i tecnoètiques a Catalunya, becant usuàries i oferint serveis en obert i creant continguts de comunicació dirigits a aquests col·lectius. Alhora que continuem oferint i enfortint un servei professional d’eines mancomunades, amb formacions a mida i serveis de suport.