TecnoExpo Viladecans

Aquest divendres 25 de Novembre, des de la XOIC participarem a la fira TecnoExpo a Viladecans.

Exposarem als assistents en general i empreses en particular els usos i avantatges de les Xarxes Obertes, Lliures i Neutrals per a l’Internet de les Coses.

Presentarem una solució ràpida i no invasiva per a la integració LoRa de les xarxes industrials basades en MODBUS.

Mitjançant un gateway ModBus-LoRa demostrarem la integració de la tecnologia LoRa a una xarxa ModBus existent. Aquesta integració permetrà dotar de comunicació bidireccional LoRaWAN a la xarxa ModBus possibilitant el monitoratge i gestió remota dels dispositius ModBus connectats.

Es posarà a disposició una aplicació web, basada en Node-Red, per al control de reles d’un dispositiu ModBus esclau. Mitjançant aquest reles es gestionarà l’alimentació de dispositius, controlant el seu accionament. En concret en aquesta demostració es controlarà la il·luminació de la maqueta d’una casa, podent-se extrapolar aquest control a qualsevol altre dispositiu. Es demostra així la integració LoRaWAN de la xarxa industrial ModBus convertint-la en un sistema IoT d’una manera molt fàcil, sense afectar la xarxa existent tot disposant d’una xarxa de telemetria i control de baix consum i llarg abast, ampliable a altres usos de manera no traumàtica.

Aprofitarem la sessió per enxarxar-nos i conèixer altres professionals del sector.

Les inscripcions per a expositores encara estan obertes. Consulteu el programa amb tots els detalls.

La sessió és organitzada pel Servei d’Empresa i Innovació a Viladecans.