Acompanyem entitats i organitzacions que volen transitar cap a l’ús d’eines digitals lliures i obertes, deixar enrere la tirania de les grans corporacions GAFAM (acrònim de Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft)  migrar els seus sistemes, aprofundir en el treball col·laboratiu i afavorir les xarxes comunals! També acompanyem organitzacions en les seves assemblees online i semipresencials i formem part de Cercles.coop.

Assessoraments per la transició digital d’entitats i organitzacions

  • Entrevista inicial per conèixer el projecte que vol transitar, el moment en què es troba, el tipus de suport que li cal. Estudi i diagnosi de les necessitats de l’entitat o organització.
  • Assessoraments successius. Per avançar en la definició i execució del pla de transició.
  • Procés d’apoderament i autonomia, formació i acompanyament en competències digitals per a l’accés i ús de tecnologies obertes i lliures. Consulteu el catàleg de formacions
  • Anàlisis de possibles incoherències o febleses, necessitats d’aprenentatge, assegurant que el plantejament final sigui sòlid i viable.

Suport en la celebració d’assemblees online-offline i altres esdeveniments, reunions, trobades i tallers per a organitzacions i cooperatives.

  • Entrevista inicial i assessorament per assegurar la celebració d’assemblees i reunions amb garanties jurídiques segons normativa vigent.
  • Muntatge, proves prèvies i suport tècnic en esdeveniments semi-presencials
  • Paquet de metodologies i eines, adaptables a dos escenaris: semi-presencial i online, fetes en programari lliure: un servei de videoconferències (meet.commonscloud.coop), documentació col·laborativa (Teixidora), calendari i emmagatzematge de fitxers Nextcloud (oficina.commonscloud), fòrums amb discourse (agora.commonscloud.coop), sistemes de consulta i votació amb formularis Limesurvey (formularis.commonscloud) i metodologies de facilitació i dinamització.
  • Per mecanismes de votació i presa de decisions formem part del grup de cooperatives que fan acompanyament en el projecte Cercles.coop, impulsat per la Confederació de cooperatives, en que s’ha adaptat el programari Decidim per assemblees online de cooperatives i altres organitzacions. Si feu servir altres programes (Loomio, Vocdoni, …) també us podem assessorar i/o acompanyar.