Tres itineraris de l’AteneuBNord per impulsar el cooperativisme i l’economia solidària

posted in: Acompanyaments, Transitant | 0

El suport de l’Ateneu cooperatiu a les persones que impulsen projectes de l’economia social s’organitza en tres itineraris adequats a si és una iniciativa que s’està posant en marxa, si s’està transformant un negoci existent o si és una cooperativa o entitat que ja funciona i que busca consolidar-se o iniciar nous projectes.

L’equip Transitant de femProcomuns participa des de 2021 a l’Ateneu cooperatiu del Barcelonès Nord, que actua a Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i als barris de la Riba Besòs de Barcelona. Durant l’any passat les entitats que en formem part vam fer un replantejament estratègic i l’ateneu s’ha reorganitzat per tenir una major incidència en l’impuls del cooperativisme i l’economia solidària, agrupant la major part dels seus serveis en tres itineraris, adequats a l’estat dels projectes als quals dona suport. En tots tres itineraris la figura de la tutoria té un paper rellevant, una persona tècnica de l’ateneu que és la interlocutora per a les persones impulsores de cada projecte. Tot i que poden rebre formacions i assessorament de diferents persones, n’hi ha una que és la seva tècnica de referència.

Els tres itineraris són els següents:

  • Creació: si teniu un nou projecte econòmic col·lectiu, podeu comptar gratuïtament els serveis de formació, assessorament i acompanyament de l’itinerari creació de l’ateneu.
  • Transformació i relleu: si sou una associació o una societat limitada que, com preveu la llei, voleu transformar-vos en cooperativa, si teniu una activitat econòmica que no voleu seguir i voleu passar el relleu a una cooperativa o coneixeu un negoci que plega i voleu prendre’n el relleu, podeu comptar gratuïtament els serveis de formació, assessorament i acompanyament de l’itinerari transformació i relleu de l’ateneu.
  • Consolidació: si sou una cooperativa o entitat de l’economia social i solidària (associació, fundació, societat laboral, … ) que voleu enfortir el vostre, projecte, podeu comptar gratuïtament els serveis de formació, assessorament i acompanyament de l’itinerari consolidació de l’ateneu.

Per saber-ne més…