Les eines de l’AteneuBNord, una aposta pel programari lliure amb acompanyament

posted in: SomNúvol | 0

This post is also available in: Español (Spanish)

L’entrada de femProcomuns com a entitat agrupada a l’Ateneu cooperatiu del Barcelonès nord implicava el treball en la comunicació, el mapeig i altres serveis de l’ateneu, però també l’aposta per l’autoproveïment d’eines lliures i tecnoètiques. Durant el primer any l’equip tècnic de l’ateneu va fer una migració cap a l’ús d’eines de programari lliure per tot el seu treball en equip. Això implica una oficina virtual compartida, eines de formularis i sales de videoconferències. La implementació d’un CRM està en procés, s’ha començat a comunicar des de la xarxa Mastodon i, alhora, hi ha una major implicació de tot l’equip en l’ús del Backoffice de la XAC.

El novembre de 2021, femProcomuns va passar a formar part de les entitats impulsores de l’Ateneu cooperatiu del Barcelonès Nord que actúa a Badalona, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià de Besòs i als barris de la riba besòs de Barcelona. Les cooperatives La Sargantana (Badalona) i Capfoguer (Santa Coloma) comparteixen la coordinació de l’Ateneu i completen el grup impulsor les cooperatives DIP-Disseny Integral de Projectes i LaF@abrica, l’associació El Círcol, així com els serveis de promoció econòmica municipals IMPO (Badalona) i Grameimpuls (Santa Coloma). Començava una tri-anualitat, que acabarà l’octubre de 2024, i en la proposta d’incorporar femProcomuns també hi havia la de revisar les eines de l’ateneu i fer una transició cap a eines de programari lliure i tecnoètiques. La major part de la feina de migració es va fer el primer any i es manté el proveïment però també tasques de suport i de millora.
Actualment l’Ateneu fa servir una Oficina avançada amb Nextcloud, formularis avançats amb LimeSurvey i sales de videoconferència amb BigBlueButton. També s’ha implementat un CRM amb Dolibarr que està en procés d’adopció. Les persones tècniques de l’ateneu, col·laboradores regulars, tècniques d’altres ateneus i persones que fan alguna formació o acompanyament i que ho necessiten, creen un compte a SomNúvol dins el col·lectiu AteneuBNord i des del compte de gestió de l’ateneu se’ls valida i se’ls dona accés a les eines que els calen.

L’Oficina

S’utilitza una Oficina avançada multiusuari amb 100Gb de capacitat. Inicialment, s’hi van transferir els documents que l’Ateneu tenia en comptes personals gratuïts de GoogleDrive i després s’hi ha anat afegint la documentació i recursos que l’ateneu ha anat generant. Fins ara no ha calgut ampliar la capacitat, tot i l’ús intensiu de l’oficina, s’està fent servir menys de la meitat de la seva capacitat. L’Oficina és una instància del programari lliure Nextcloud als servidors de SomNúvol. Se’n fa el manteniment i s’actualitza conjuntament amb la resta d’instàncies, després d’haver provat les noves versions.

 

A més de la transferència inicial de fitxers, es va preparar l’oficina per reproduir l’estructura de treball i governança de l’ateneu. Per això es van fer servir els “Cercles” de Nextcloud que permeten gestionar l’accés a les carpetes. De manera que, si s’incorpora una persona a l’equip, no cal donar-li accés a cada carpeta que ha de fer servir (tot i que es podria), sinó que se l’inclou als cercles que li corresponen i automàticament hi té accés. L’estructura bàsica de permisos és una carpeta mare per l’equip tècnic (amb subcarpetes que reprodueixen l’estructura de funcionament i serveis), una pel Comité Rector i una altra per entitats de l’Assemblea. Posteriorment s’han creat cercles per alguns grups de treball de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius a les quals l’AteneuBNord ha facilitat aquesta eina.

 

Un cop preparada l’oficina, al gener de 2022, es va fer una primera formació per videoconferència a l’equip tècnic, en la qual cadascú ja tenia o creava el seu compte i podia fer proves de manera pràctica. A aquesta formació en van seguir algunes més i les tècniques van adoptar fàcilment l’eina.

L’equip de femProcomuns resol dubtes que puguin sorgir i també atén a les noves persones que s’incorporen. Però diverses persones tècniques de l’ateneu coneixen prou bé l’eina per donar suport a les companyes. A l’oficina es desen i editen documents de treball i també el material gràfic generat per l’equip de disseny. Fitxers i carpetes són compartides per qui està en un cercle i es poden compartir puntualment amb altres directament, si tenen un compte, o mitjançant enllaços externs, gestionant els permisos que calgui (descàrrega, visualització, edició) que poden ser per durada limitada o indefinida.

L’Ateneu fa servir altres eines de l’Oficina. De les diferents aplicacions de Nextcloud que es poden activar a SomNúvol, té activada la d’enquestes (per acordar una data per una reunió, per exemple) i de formularis senzills. Dels calendaris es fa servir un calendari per les activitats internes i un altre per les públiques, a més d’un per al cercle de cultura La Perifèrica. I també s’utilitza el repositori de contrasenyes encriptades, que abans es compartien de manera no formalitzada o poc segura.

Les sales de Videoconferència

Juntament amb l’oficina, les sales de videoconferència són l’altra eina més utilitzada de l’Ateneu. Es fa servir el servei Meet bàsic superior de SomNúvol, això és un servei de videoconferència en un servidor compartit, amb un compte gestor únic per crear les sales. Es fa servir el programari lliure BigBlueButton, creat per a la formació universitària, instal·lat en la infraestructura de Meet.coop, projecte d’intercooperació internacional en el que femProcomuns participa. S’han definit 3 sales de reunions per si cal fer reunions en paral·lel, a més de 2 sales de formacions (amb menys permisos per als assistents) i una “sala d’actes“. També hi ha una “Sala XAC” per les reunions de grups de treball on l’ateneu participa i hi aporta l’eina.
Tant les reunions de l’equip tècnic, com algunes del Comitè Rector, s’alternent entre presesncials i per videoconferència. També moltes formacions i algun acompanyament es fan en format en línia.

Els formularis avançats

Tot i disposar d’un mòdul de formularis a l’oficina, l’ateneu requereix d’una eina més avançada de formularis amb funcionalitats avançades, especialment per al seu servei de mapeig i diagnòstic. Per això es fa servir LimeSurvey, que permet formular preguntes condicionals i que ofereix resultats amb gràfics estadístics, entre altres coses. Principalment, s’utiltizen per les enquestes a entitats del territori i per les bones pràctiques, a més d’algunes formacions a centres educatius o professorat.

El CRM

La gestió de contactes de l’ateneu sempre s’ha fet de manera informal o artesana, principalment a través de fulls de càlcul i també de llistes dins de Mailchimp, eina que encara es fa servir per enviar Butlletins i missatges massius. En la pràctica no hi ha hagut una eina comuna a tot l’equip tècnic per gestionar i fer seguiment adequat dels contactes. L’eina de backoffice per registrar activitats de l’ateneu podria complir, en part, aquesta funció, però no totalment. És per això que, un cop implementades les eines més necessàries per l’ateneu (oficina, videoconferència, formularis) es va abordar la qüestió de la gestió de contactes. Després d’analitzar varies opcions, s’ha optar per fer servir les funcions de CRM del programari lliure Dolibarr, pel qual s’ha activat una instància dels servidors de SomNúvol. Actualment s’està en fase de definir bé l’etiquetat que es vol pel filtratge de contactes i de preparar la importació des de Mailchimp i fulls de càlcul. A més d’una gestió conjunta de contactes, la idea és deixar de fer servir Mailchimp i passar a fer els butlletins i enviaments des de la mateixa eina.

El backoffice de la XAC

Per al registre, tant de les activitats de l’ateneu com de les persones que hi participen o les que en reben acompanyament, es fa servir una eina de “Backoffice” que inicialment va impulsar Coòpolis (ateneu cooperatiu de Barcelona) i que han anat adoptant la resta d’ateneus. L’eina està desenvolupada per Codi cooperatiu, i femProcomuns es fa càrrec del seu allotjament i desplegament d’instàncies. Aquesta eina també facilita l’exportació d’informació per la justificació de les anualitats dels ateneus. Al 2021 al Barcelonès nord el Backoffice es feia servir poc i la introducció de dades estava concentrada en poques persones. Durant el 2022 es va prendre la decisió d’adoptar-lo per part de tot l’equip tècnic i a principis de 2023 es van fer formacions. Actualment les participants s’hi inscriuen directament i les persones tècniques hi registren totes les activitats i actuacions.

El web

La pàgina web ja utilitzava programari lliure (WordPress) i s’ha mantingut. També s’ha fet servir WordPress per la nova web del cercle de cultura La Perifèrica. Les tasques relacionades amb la web les fan entitats de l’ateneu o bé proveïdores locals.

El disseny gràfic de les webs de l’ateneu i de La Perifèrica estan a càrrec de La Page Original i de DIP respectivament, el disseny web i qüestions tècniques de configuració van a càrrec de Pimpampum. Per als mapes de l’economia solidària i dels projectes culturals del Barcelonès Nord es va analitzar el que s’havia fet servir en anualitats anteriors i finalment es va optar per fer servir mapes de Pamapam incrustats, apostant per un projecte compartit en l’economia solidària catalana, impulsat per la XES i amb programari lliure, que respon a les necessitats de donar visibilitat a les iniciatives de mercat social i comunitàries. L’ateneu hi afegeix les iniciatives que ja estan al Pamapam i també iniciatives que no hi estan però que és important visibilitzar al territori. Per encàrrec de l’ateneu, Pimpampum ha desenvolupat una eina de directori i cercador que complementa el mapa i permet filtrar resultats.

Mastodon

Al febrer de 2023, seguint la invitació de l’Ateneu cooperatiu de les Terres Gironines, s’obria un compte de l’Ateneu cooperatiu del Barcelonès Nord al node mastodon.economiasocial.org de la xarxa federada Mastodon. Al començar a treballar a l’ateneu l’any 2021 vam avaluar l’ús de les xarxes socials, ens vam adonar que la incidència es donava més fora que dins el territori del Barcelonès Nord i que potencialment ens podien fer perdre molt de temps de treball. Es va decidir mantenir la presència a Twitter, Facebook i Instagram, a més de fer més actiu el canal de Telegram i publicar vídeos a Youtube, però potenciant les interaccions amb comptes locals i/o relacionats amb l’activitat de l’ateneu i en paral·lel enfortir la relació amb els mitjans de comunicació locals. També es va considerar l’ús de xarxes no depenents de les corporacions del capitalisme de vigilància com Meta, Twitter i Google. El nou node de Mastodon va ser la ocasió de començar a fer servir una altra xarxa amb complicitat d’altres ateneus i agents de l’economia solidària. Des de llavors s’hi fan publicacions regulars i el nombre de comptes seguits i seguidors ha anat creixent, de manera que s’està configurant una nova xarxa de relacions per les quals l’ateneu es comunica. Hi ha el repte que la xarxa creixi en presència al territori on l’ateneu actúa.

Tot el que l’ateneu necessita, amb programari lliure i tecnoètic

L’Ateneu cooperatiu està en un procés avançat per proveïr-se de totes les eines que li calen amb opcions de programari lliure i tecnoètiques, proveïdes per les seves mateixes cooperatives impulsores, per altres entitats de l’economia social i solidària catalana i/o per proveïdores locals. Aquest procés ha estat fàcil perquè no s’ha fet ni de forma brusca ni sense acompanyament. S’han fet formacions quan ha calgut i s’ha disposat d’hores de suport per ajudar a les persones que les havien de fer servir. A més s’han escollit bones eines que han aportat funcionalitats que l’ateneu ha pogut aprofitar per fer millor la seva feina. Per femProcomuns és una experiència interessant, que s’afegeix als altres casos d’acompanyament per la transició tecnològica d’organitzacions que es fa des de SomNúvol però que, en aquest cas, hem pogut viure més “des de dintre”.

Vegeu també