Iniciativa Ciutadana Europea “Freedom to share”

posted in: Qüestions jurídiques | 0

This post is also available in: Español (Spanish) English (English)

Des de femProcomuns donem suport a la Iniciativa Ciutadana Europea “Freedom to share” que demana a la Comissió Europea la legalització de la compartició de fitxers que continguin obres protegides per la propietat intel·lectual a través de xarxes digitals, quan això es faci per a ús personal i sense afany de lucre. La iniciativa preveu que hi hagi algun mètode de compensació als autors (es proposa una llicència als usuaris, un cànon en la connexió o via impostos). Per tal d’equilibrar l’exercici dels drets de titularitat d’obres intel·lectuals amb els drets universals a la ciència i la cultura es busca que les obres amb drets d’autoria, drets afins i drets sui generis de base de dades puguin ser compartides; que hi hagi llibertat per compartir i que no sigui perseguida.

Una Iniciativa Ciutadana Europea és l’equivalent europeu a una Iniciativa Legislativa Popular, o sigui, una proposta legislativa impulsada des de la ciutadania. Per tant és important que cadascú de nosaltres la signi individualment.

 

Signar

 

Si teniu dubtes sobre la iniciativa us recomanem consultar les preguntes més freqüents a les quals ja s’ha donat resposta.

A continuació reproduïm el text oficial complet de la iniciativa.

La legalització de la compartició —per mitjà de xarxes digitals, per a ús personal i sense ànim de lucre— de fitxers que continguin obres i altres materials protegits per drets d’autoria, drets afins i drets sui generis de base de dades, amb vista a aconseguir un equilibri entre els drets d’autoria i altres drets de titularitat i el dret universal a la ciència i la cultura.

Aquesta iniciativa advoca per l’adopció d’una disposició legislativa que contempli una exempció dels drets d’autor, drets afins i drets sui generis del fabricant de bases de dades per a les persones físiques que comparteixen arxius a través de xarxes digitals per a fins personals i sense ànim de lucre.

L’intercanvi d’arxius va aparèixer en 1999 amb Napster, i al llarg dels anys, la tecnologia ha permès l’intercanvi distribuït d’arxius (peer-to-peer) de manera cada vegada més eficaç (Gnutella, Freenet, BitTorrent, etc.).

Des del principi, les principals societats titulars de drets han vingut oposant-se a la utilització de les tecnologies d’intercanvi en el cas de les obres i altres materials subjectes a drets d’autor, drets connexos i drets sui generis del fabricant de bases de dades, i avui dia la llei correspon en gran manera a les seves expectatives.

No obstant això, continua plantejant-se l’interrogant: és just que els drets d’autor, drets afins i drets sui generis dels fabricants de bancs de dades impedeixin l’intercanvi d’obres i altres materials?

Els drets d’autor, drets afins i drets sui generis del fabricant de bases de dades haurien d’afavorir la difusió de la cultura, la innovació i el progrés social. La legislació vigent, que impedeix intercanviar arxius que incloguin obres i altres materials subjectes a drets d’autor, drets afins i drets sui generis del fabricant de bases de dades, suposa un ardu sacrifici de la llibertat de les ciències i de la cultura contemplada en l’article 27, apartat 1, de la Declaració Universal de Drets Humans.

La qüestió revesteix avui dia encara major interès donada l’aprovació de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2019, sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.

La Directiva té un efecte paradoxal: l’article 17 facilita als proveïdors de serveis d’intercanvi de continguts online l’obtenció d’autorització per a distribuir continguts subjectes a drets i, per tant, afavoreix el seu paper com a intermediaris privilegiats i les seves pràctiques de control tecnològic i elaboració de perfils dels ciutadans; en canvi, l’intercanvi d’arxius no es permet.

Aquesta iniciativa advoca per permetre als ciutadans l’intercanvi directe a través de les xarxes peer-to-peer perquè puguin accedir a la ciència i la cultura sense veure’s controlats i sotmesos a l’elaboració de perfils: una disposició legislativa de la UE que ho permetés seria plenament compatible amb la legislació internacional si els titulars de drets rebessin una compensació equitativa.

Cal posar a les persones i els drets fonamentals en el centre de les decisions polítiques i legislatives i, per tant, canviar les normes que regulen l’intercanvi d’arxius que contenen obres i altres materials subjectes a drets d’autor, drets afins i drets sui generis del fabricant de bases de dades per a alliberar el potencial de llibertat i desenvolupament social, cultural i econòmic, cultural i econòmic que ofereixen les xarxes digitals.

 


Signar

A continuació podeu utilitzar el formulari per deixar les vostres dades de contacte i signar. Si només voleu signar directament cliqueu el botó “No gràcies” i passeu al següent formulari.