Taller de Comunicació orgànica i distribuïda a Coòpolis

This post is also available in: Español (Spanish) English (English)

El dijous, 10 d’Octubre, a l’Escola Lliure del Sol farem un taller pràctic a Coòpolis per planificar i executar la comunicació d’un projecte complex.


Sovint apliquem metodologies de comunicació simples i verticals, en què l’objecte de la comunicació viatja de l’emissor als receptors, d’un a molts. Però aquest model de comunicació només funciona en projectes que són també simples i verticals, i moltes vegades no ens serveix.

Inscripcions: https://serveis.bcn.coop/program/comunicacio-organica-i-distribuida


En aquest taller aplicarem metodologies de comunicació orgàniques i distribuïdes per a projectes complexos.

Dirigit a projectes que impliquen comunitats àmplies i diverses, ofereixen processos en què la participació és clau, es plantegen models de governança distribuïda i volem que les persones que hi participen (les participants més òbvies i les menys evidents) puguin incidir en el seu entorn, de manera conscient i col·lectiva.
Veurem com les persones participants de les comunitats accedeixen als projectes a través de diverses interfícies (plataforma, web, xarxes, mail, missatgeria instantània, presencial, premsa, TV,…) . I com només a través d’una planificació inicial orquestrada i coordinada del pla estratègic, les metodologies de gestió, l’experiència del participant, i els sistemes de mètriques i avaluació, es podrà fer una comunicació del projecte en què la creativitat de les comunitats implicades sumi i doni a conèixer el projecte de manera efectiva i orgànica.

 

La Planificació i execució de la comunicació d’un projecte complex inclou:


➢Anàlisi de la situació actual
Partirem del vostre canvas social, DAFO o estratègia de projecte. Si no en teniu prendrem un moment per descriure el projecte: missió, visió, valors; proposta de valor, què es comparteix, qui forma la comunitat: nucli impulsor, col·laborador, participant, potencial participant,…


➢Planificació i calendarització d’objectius i estratègia
Quins són els objectius prioritaris i amb qui els treballarem?  Hi comparteixes veritablement els valors? Fins al punt de traspassar-los el control sobre la comunicació? Narratives plurals d’un sol projecte. Amb quins registres lingüístics hi has de parlar? Per quins canals de comunicació hi arribaràs? Com us organitzareu? Segmentació dins de cada grup…
Gestió de projectes (tècniques agile)


➢Execució (accions i tècniques)
– Perfil del participant
– Cicle de vida del participant
– Experiència del participant
– Viatge transmèdia


➢ Mètriques i avaluació
– Què mesures i perquè?
– Graus d’implicació i mètriques
– Eines lliures per mètriques web

El taller el farà la Mònica Garriga (mogams) sòcia de treball de femProcomuns