Què és el Gestor ERP/CRM de SomNúvol?

posted in: Esdeveniments | 0

Per la planificació dels recursos d’organitzacions, cooperatives, entitats o empreses i per la gestió de les comunitats i participants dels projectes. L’eina de SomNúvol per la comptabilitat, facturació, gestió de quotes, contactes, estocs, tasques,… és el Gestor que consisteix en una instància pròpia de Dolibarr amb els mòduls necessaris i la configuració adaptada a les necessitats de cada projecte

Vídeo: funcionalitats de l’ERP/CRM en dos minuts.

 

El Gestor ERP/CRM és actualment l’eina de SomNúvol que ens demanen més sovint les entitats sòcies. Consisteix en una instància pròpia del programari lliure Dolibarr amb la instal·lació dels mòduls base i dels mòduls específics i la configuració adaptada a les necessitats de cada projecte. El Gestor ERP/CRM és un programari per a la gestió de projectes econòmics que integra el que s’anomena Planificació de Recursos Empresarials (ERP) i la Gestió de Relacions amb els Clients (CRM).

Les entitats disposen d’un ERP/CRM propi multiusuari (amb tants usuaris com els calgui), normalment amb el seu propi domini (adreça de la seva web amb el subdomini “erp” davant o la paraula que vulguin), amb el seu logotip i color que les identifica a la capçalera. Que l’ERP/CRM sigui multiusuari permet que cada persona pugui entrar amb el seu nom i contrasenya, treballar amb la informació compartida, identificant qui entra cada dada, podent fer seguiment de les relacions amb proveïdors i clients i compartint projectes, tasques i calendaris segons els grups de treball. L’equip de SomNúvol avalua els mòduls de Dolibarr i afegeix aquells que troba útils, que estan en una fase estable de desenvolupament i que no tenen errors importants. Quan cal, desenvolupa mòduls o funcionalitats per respondre les necessitats particulars de les usuàries de SomNúvol i les comparteix amb la comunitat de desenvolupadores de Dolibarr, perquè es puguin posar a disposició de tothom. Les entitats de SomNúvol poden decidir quins mòduls activar. També poden escriure a l’equip per proposar que es valori afegir algun mòdul que han descobert.

Funcionalitats principals

Les funcionalitats principals de l’ERP/CRM són: la gestió de productes i/o serveis, el seguiment de compres i vendes (amb comandes i pressupostos), la gestió de factures i pagaments, la gestió de projectes i la gestió de recursos humans.

El Gestor té un panell principal amb tota la informació recollida que podeu organitzar com millor us convingui.

El Mòdul de gestió d’usuaris serveix per gestionar els permisos per fer accions i per accedir a dades, per cada una de les usuàries de l’ERP/CRM. Es pot organitzar per grups per habilitar la configuració de la gestió de permisos segons els grups d’usuaris i no individualment.

Aquests usuaris poden ser persones de l’equip tècnic o també poden ser socis de la vostra entitat, i accedir al seu panell personal, i veure les seves comandes o factures.

El mòdul de tercers permet emmagatzemar les dades de clients i proveïdors i fer el seguiment de la relació i els contactes que es fan amb uns i altres.

El mòdul financer serveix per a la gestió de factures a clients i proveïdors, de comandes, de donacions, i permet fer el seguiment dels impostos a pagar i dels pagaments realitzats.

El mòdul de productes i serveis permet fer seguiment de vendes, d’estocs, escandalls, gestionar diferents magatzems, fer inventaris, etc.

Des del mòdul comercial es pot fer el seguiment de les compres i les vendes creant comandes i pressupostos.

Amb el mòdul de projectes es pot fer el seguiment de les oportunitats (quan s’ha fet un primer contacte amb un client, per exemple) i de quan aquesta oportunitat es concreta en un projecte. Una vegada es posa en marxa el projecte, el mòdul permet fer una planificació i seguiment temporal de tasques, per cada persona que hi contribueix, siguin persones que estan dins l’equip de treball o fora.

I hi ha molts altres mòduls que es poden instal·lar o no en funció de les necessitats de cada projecte, per a la gestió de recursos humans, el treball cooperatiu, l’execució i avaluació de campanyes de comunicació, etc

Dolibarr

Dolibarr ERP/CRM és un paquet de programari lliure de codi obert que inclou funcions de Planificació de Recursos Empresarials i de Gestió de Relació amb Clients per a la petita i mitjana empresa, cooperatives, associacions, fundacions o professionals independents.

És una aplicació web i, per tant, es pot utilitzar des de qualsevol navegador web que tingui accés a Internet. Malgrat el gran nombre de característiques que implementa, Dolibarr pretén ser una solució simple per a persones sense coneixements tècnics per la seva facilitat d’instal·lació i d’ús. Es distribueix sota llicència GNU General Public License v3.0.

Dolibarr ERP/CRM inclou les funcions més importants d’un sistema ERP/CRM (amb algunes excepcions). Aquestes funcions l’hi venen donades per un conjunt de mòduls que es poden activar i desactivar molt fàcilment a mida de les necessitats de la gestió. És multi-usuari amb permisos d’accés per funcionalitats.

El projecte Dolibarr ERP/CRM fa ús de dues plataformes per allotjar el seu codi depenent del tipus de versió:

Versions estables → SourceForge
Versió en desenvolupament → GitHub

Què és Som NúvolSomnuvol logo

Des de 2018 ens proveïm d’eines de núvol de manera mancomunada amb SomNuvol.coop. Les persones i entitats es fan sòcies de la cooperativa integral de consum i treball femProcomuns i sostenen el projecte a través de quotes segons les eines que fan servir. Totes les eines són de programari lliure i el projecte té un enfocament tecnoètic que fa que, entre altres coses, no es comercialitzin les dades. Els comptes d’usuàri/a estan integrats de manera que amb el mateix nom i contrasenya es pot entrar a les diferents eines que cadascú fa servir. L’equip de SomNúvol fa el manteniment i actualització de les eines, resol les incidències, en fa la gestió i fa serveis de formació, acompanyament i suport. L’Àgora és un espai de consultes, de suport, ajuda mútua i per compartir experiències. Actualment, més de seixanta organitzacions i més de setanta persones individuals en són sòcies. Per corregir el biaix de gènere inicial en les persones sòcies individuals s’ofereixen beques per les quotes del primer any per les dones que es fan sòcies. Hi ha un servei gratuït d’oficina+correu amb baixa capacitat d’emmagatzematge per qui vulgui provar el servei o per qui vol tenir una adreça de correu i una oficina per a fitxers petits i circumstancialment no té recursos per pagar una quota. Aquesta opció també està pensada perquè qui fa formació en alfabetització digital no hagi de fer-ho amb eines corporatives. La iniciativa és un projecte antagonista al capitalisme de vigilància i al poder de les grans corporacions, alhora és un projecte d’aprenentatge compartit, sobre l’ús d’eines lliures que són cada cop més madures i eficients. La cooperació i la comunitat són aspectes fundacionals del projecte. Es va optar per una cooperativa on les persones i entitats usuàries fossin sòcies perquè aquestes siguin co-propietàries del projecte, en contraposició als models on són el producte (a vendre les seves dades) o són tractades com a clientela sense veu ni vot.

“Entitats que SomNúvol” i fem servir el Gestor ERP/CRM

Actualment, a SomNúvol hi ha més de 10 Gestors ERP/CRM desplegats. A continuació en posem alguns exemples.

  • INSTA – Serveis jurídics ambientals: cooperativa que fa consultoria per a la sostenibilitat i el dret ambiental. Té seu a Tarragona. Fa servir un ERP/CRM de SomNúvol per la gestió de factures, relació amb clients i planificació de projectes.
  • DropCampers: cooperativa que fabrica, comercialitza i lloga mini caravanes d’aventura, produïdes artesanalment. Té seu a La Beguda Alta. Fa servir un ERP/CRM de SomNúvol per la gestió d’escandalls i de productes d’estoc.
  • Nus Cooperativa: cooperativa integrada per un equip interdisciplinari de professionals de les arts escèniques, el món social i les economies feministes.Té seu a Barcelona. Fa servir un ERP/CRM de SomNúvol per la gestió de factures, relació amb clients i planificació de projectes.

 

Les entitats aquí mencionades van respondre la darrera enquesta d’entitats de SomNúvol (juny 2023) i van autoritzar a fer difusió pública de la seva condició de sòcies i l’ús de les eines.

 


Vegeu també